0
Till Kassan 0,00 SEK 0 varor i varukorgen
Alla priser visas
Exklusive moms
Exklusive moms
  • Alla priser visas

  • Exklusive moms
  • Inklusive moms

Materialguide.

Det är viktigt för oss att hjälpa våra kunder att ta välgrundade beslut och vi arbetar ständigt med att öka informationen till kund. I våra materialguider kan du lära dig mer om de olika material som finns i vårt sortiment. Lär dig mer olika typer av förnyelsebara material, plastmaterial, textiler m.m.

Välj rätt material till dina förpackningar.

Varje år används ca 500 000 ton pappersförpackningar och ca 200 000 ton plastförpackningar i Sverige. Vidare återvanns 59 863  ton plastförpackningar och 133 068 ton pappersförpackningar år 2015.

Ditt val av förpackning och hur du använder den har stor påverkan på dig som kund men också på slutkonsument och på vårt samhälle. Därför är det klokt att ta några minuter att fundera på vilket material du ska välja och hur detta val påverkar dig. Ställ dig tre frågor:

  • Ska produkten användas för livsmedel?
  • Finns det alternativ som är bättre för miljön?
  • Hur ska avfallet hanteras?

Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av prisvärda, kvalitativa produkter och lösningar som förenklar arbetsdagen för alla som driver en verksamhet och vi ska göra detta med engagemang, kundfokus och ärlighet.

För oss betyder ansvarsfull konsumtion att vi tar ansvar för de produkter vi säljer. Vi bedömer våra produkter ur ett livscykelperspektiv och vi strävar efter att ge våra kunder de bästa valmöjligheterna. Vi förespråkar produkter som är gjorda av förnyelsebara råvaror och återvunnet material och vi arbetar ständigt med att utöka och förbättra vårt sortiment.

Det är viktigt för oss att hjälpa våra kunder att ta välgrundade beslut och vi arbetar ständigt med att öka informationen till kund. Denna materialguide är ett steg i detta arbete. 

Lär dig mer om

Förnyelsebara råvaror.

Förnyelsebart material innebär produkten är tillverkad av råmaterial som kommer från växtriket, träd eller andra vegetationer. Till skillnad från fossila råvaror, som olja som används till plastprodukter, utgör förnyelsebara material en del av den biobaserade kolcykeln och bidrar därmed inte direkt till växthuseffekten.

Exempel på förnyelsebara material är bambu, bagasse (fibrer från sockerrör), PLA (från majsstärkelse/sockerrör), papper (från träd) etc.

Förnyelsebara råvaror
Lär dig mer om

Plast.

Det finns flera typer av plastmaterial som kan användas för att tillverka förpackningar och tillbehör till livsmedel. När det gäller användningen av plast finns det vissa grundregler man kan använda sig av och den viktigaste är att aldrig använda förpackningarna till annat än det de är avsedda för.

I vårt sortment hittar produkter tillverkade av PET, PS, PP, PVC m.m. Alla har olika egenskaper och i vår guide kan du läsa mer om de olika material. 

Plast
Lär dig mer om

Övriga material.

Läs mer om våra andra material, t.ex. Aluminium. Vi hjälper dig ta reda på om materialet går att använda i ugn, mikrovågsugn om material kan återvinnas m.m. 

Övriga material
Lär dig mer om

Textilier.

Materialet i våra kläder tillverkas främst av två typer av fibrer: naturfiber eller konstfiber. Naturfiber kommer från växtriket eller djurriket medan konstfiber, precis som namnet  antyder, framställs på konstgjord väg.

Läs mer om våra olika materaial i vår materialguide för textilier. 

Textilier

Om miljömärkning.

För att en produkt ska få kallas miljömärkt krävs att en tredje part bedömer produkten utifrån hänsyn till miljön. Denna tredje part sätter upp bedömningsgrunder som ska efterföljas, och kontrollerar därefter att detta följs. När denna bedömning är gjord kan producenten använda märkningen för att visa kunderna vilka produkter som är att föredra ur ett miljöperspektiv. Nedan listas de märkningar som Tingstads sortiment berörs av.

Våra miljömärkningar

Svanen.

Svanen ställer krav på funktion och kvalitet på produkter, samt granskar varors påverkan på miljön under hela livscykeln, från råvara till avfall. Aspekter som granskas är energianvändning vid tillverkning, vattenförbrukning, användandet av kemikalier, samt avfallshantering. Företagen ansöker om att få sin produkt Svanen märkt, därefter kontrolleras att produkten uppfyller Svanens krav genom laborationer, intyg, dokumentationer, samt kontrollbesök. 

Mer information finner du på:

www.svanen.se
 

EU-blomman (EU Ecolabel).

EU-blomman fungerar på samma sätt som Svanen. Syftet är att främja produkter med reducerad påverkan på miljön under hela sin livscykel. Märket är även tänkt som en vägledning till konsumenter i deras produktval. Produkterna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Eftersom Sverige har Svanenmärkning finns det få varor med EU-blommanmärkning, utbudet på dessa varor är större i andra EU-länder. 

Mer information finner du på:

www.blomman.nu
 

Bra miljöval.

Bra miljöval tillhör Naturskyddsföreningen och bygger på två grundidéer: Att naturresurser måste sparas, samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Det innebär bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier ska bort. För att en produkt ska få märkas med Bra Miljöval ställs det ett antal krav som företagen måste leva upp till.

Mer information finner du på:

www.naturskyddsforeningen.se
 

FSC – Forest Stewardship Council.

FSC ska främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. De arbetar med granskning och godkännande av skogsbruksstandarder och utvecklar standarder för spårbarhetscertifiering. FSC-certifieringen är en frivillig överenskommelse mellan markägare.

Mer information finner du på:

www.fsc-sverige.org

PEFC – Pan European Forest Certification.

Målet med PEFC är att utveckla ett uthålligt privatskogsbruk där det tas hänsyn till skogsproduktion, miljö och sociala intressen. PEFC garanterar att PEFC-certifierade skogar sköts enligt de krav som ställs för bärkraftigt skogsbruk.

Mer information finner du på:

www.pefc.se

OEKO-TEX Standard 100.

OEKO-TEX Standard 100 är ett oberoende test- och certifieringssystem för textilvaror. Materialet testas så att det inte förekommer några förbjudna ämnen och substanser i textilen. Ju intensivare kontakt mellan huden och produkten, desto högre krav måste uppfyllas. För att bli certifierad med standarden måste alla ingående delar i produkten uppfylla kraven för respektive produktklass.

Mer information finner du på:

www.oekotex.com/
 

GOTS.

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav.

Fairtrade (Rättvisemärkt).

Fairtrade är ingen miljömärkning, det är en produktmärkning av främst livsmedel, med syftet att förbättra arbets- och levnadsvillkor för handlare och anställda i u-länder genom en rättvis handel. Kriterier som minimilöner, barnarbete, diskriminering och demokrati omfattas av Fairtrade. 

Mer information finner du på:

www.fairtrade.se

Fairtrade Cotton.

Faitrade Bomull är en produktmärkning som syftar till att förbättra arbetsförhållanden och villkor för odlare och anställda i utvecklingsländer genom rättvis handel.

Material för matkontakt.

gaffeloglas trio.jpgNär du väljer förpackningar och tillbehör som ska användas tillsammans med livsmedel är det viktigt att du använder dig av lämpligt material. Detta för att livsmedlet ska vara säkert för dig och dina kunder. 

Material som är avsett för direkt livsmedelskontakt får inte överföra ämnen till livsmedlet som kan utgöra en fara för människors hälsa eller försämra livsmedlets smak och lukt.

Det finns EU-lagar och nationella lagkrav för förpackningsmaterial avsedda för livsmedelskontakt. För att säkert veta att produkten lever upp till dessa krav testas produkterna av tredjepartsföretag som t.ex. Normpack, SGS mfl.  För att du som kund ska veta att produkten lever upp till kravet finns särskilda dokument som intygar detta. Dessa dokument benämns Declaration of Compliance (Förklaring om överensstämmelse) och beskriver vilka material som ingår i produkten och vilka typer av livsmedel produkten eller materialet kan användas med. 

Vi på Tingstad ställer krav på giltig dokumentation från samtliga av våra leverantörer för produkter avsedda för livsmedelskontakt. Du hittar våra produktdeklarationer på vår hemsida och du kan också kontakta vår kundtjänst för att få våra leverantörers "Declaration of Compliance".

För att veta om en produkt är godkänd för livsmedelskontakt kan du hålla utkik efter Glas & Gaffel-symbolen som talar om att produkten i fråga är säker för kontakt med livsmedel. Symbolen kan finnas tryckt på produkten eller kartongen, alternativt finns informationen att hitta i produktdeklarationen.

Om det är uppenbart att produkten är avsedd för livsmedel så behövs ingen märkning (t.ex. för bestick).

LÄTT ATT VÄLJA RÄTT

Ett mer Hållbart Val.

Här har vi samlat alla produkter som utgör ett mer hållbart alternativ till ordinarie produkter. Det kan vara produkter med miljömärkning, bestående av ett mer hållbart material eller annan egenskap som ger dem miljömässiga fördelar.

UPPTÄCK SORTIMENTET
Hållbarhet

Vi bryr oss.

Vår verksamhet förser den nordiska marknaden med över 100 000 olika produkter. Därför har vi ett stort ansvar, är engagerade och driver flera hållbarhetsfrågor för att påverka våra leverantörer, vår egen verksamhet och våra kunder.

Vårt engagemang slutar inte där. Vi är involverade i en rad olika projekt med målet att göra världen lite bättre. 

Hållbarhet

Lär dig mer om Tingstad

Vi är Tingstad.

Vår vision är att ge dig en enklare arbetsdag. Läs mer om oss och se filmen med några av branschens mest passionerade medarbetare.

OM OSS

Vårt hållbarhetsarbete.

Vi är certifierade mot ISO standarden 14001:2015 för miljö, och 9001:2015 för kvalitet. Läs mer om vad detta innebär för våra kunder och om vårt miljöarbete.

Läs mer

Vår logistik.

2014 öppnade vi våra 32 portar till vårt nybyggda lager. Läs mer om vår logistik och se filmen från vårt lager.

Läs mer

Tyvärr är ingen online för tillfället men du kan mejla din fråga till kontakt@tingstad.se!

Snabblänkar

Information