0
Gå til kassen 0,00 NOK 0 varer i handlekurven
Alle priser er
Eks.MVA
Eks.MVA
 • Alle priser er

 • Eks.MVA
 • inkl. MVA

Oppvaskskolen.

Her får du nyttig kunnskap om alt som har med oppvask å gjøre. Lær mer om oppvaskprosessen, oppvaskutstyr, oppvaskmaskiner for restaurantbransjen og de ulike faktorene som påvirker oppvaskresultatet. Lærer du deg hvordan du vasker opp riktig, får du renere oppvask samtidig som du reduserer forbruket av kjemikalier, vann og energi.

Uansett om det handler om bestikk, glass og tallerkener som kundene bruker i restauranten din, eller om redskap og utstyr som du bruker på kjøkkenet, er det svært viktig at alt er rent og pent. Det innebærer at det skal være fritt for allergener, skadelige mikroorganismer og kjemikalier som brukes daglig i restaurantkjøkken. 

På denne siden har vi samlet nyttig informasjon om oppvask. Målet er å gi deg økt forståelse av utstyrets betydning i oppvaskprosessen og de ulike faktorene som er nødvendige for effektiv rengjøring. Du får også mange tips som kan være fine å ha med seg.  

Bruker du riktig teknikk, kan du spare tid, energi og penger. Nedenfor finner du noen enkle tips som kan være fine å ha med seg inn på oppvaskrommet.

TIPS FRA VÅRE SERVICETEKNIKERE

 • Forarbeid: Riktig forarbeid er viktig for å få oppvasken helt ren på første forsøk. Matrester må skrapes bort, og bestikk bør legges i bløt. Tallerkener og bestikk må deretter plasseres i riktig oppvaskkurv og skylles med vann som holder 35 °C. Bruk en oppvaskkurv som er egnet til det som skal vaskes.
 • Oppvask: Kontroller oppvaskmaskinen før du starter på oppvasken. Sjekk for eksempel at filtrene er rene, at spylearmene er rene og går rundt som de skal, at oppvaskvannet er rent, og at gardinene sitter på riktig plass og ikke er ødelagte. Sjekk også at det er nok maskinoppvaskmiddel igjen i pakken, at kassetten er riktig plassert i holderen, og at doseringsapparatet lyser.
 • Temperaturen på oppvasken må være minst 55°C.
 • Sluttskylling og tørking: Kontroller at det er nok tørkemiddel igjen i pakken, og at munnstykkene som sørger for sluttskylling, ikke er blokkert. Temperaturen på sluttskyllingen må ligge på mellom 70–80 °C.

GODE OPPVASKRUTINER

GODE RUTINER VED

Håndoppvask.

 • Bruk rent oppvaskutstyr som er i god stand.
 • Skrap av matrester, servietter og lignende. Dette for å unngå at det havner i avløpet.
 • Skyll oppvasken med lunkent vann.
 • Vask med håndoppvaskmiddel til smusset har løsnet. 
 • Skyll oppvasken under rennende vann.
 • Kontroller at det ble rent. 
 • La oppvasken lufttørke på en ren overflate, eller tørk den med rene kjøkkenhåndklær eller rent papir.
GODE RUTINER VED

Maskinoppvask.

 • Skrap av matrester, servietter og lignende. Dette for å unngå at det havner i avløpet.
 • Sorter oppvasken i riktig oppvaskkurv.
 • Kontroller oppvaskmaskinens innstillinger og temperaturer. Oppvasktemperaturen må være minst 55 °C. Sluttskyllingen må holde mellom 70°C og 80°C.
 • Skyll oppvasken med lunkent vann.
 • Når oppvaskkurvene er fylt, vasker du dem på riktig program i maskinen. Bestikk vaskes to ganger – først liggende og deretter stående i bestikkstativ.  
 • Kontroller at det ble rent.
 • La overskuddsvann renne av.
 • La oppvasken lufttørke.
 • Sett den rene og tørre oppvasken tilbake på riktig plass. Kontroller samtidig at oppvasken er ren og fri for flekker, og sorter bort alle sprukne, slitte og ødelagte gjenstander.

SEKS STEG TIL REN OPPVASK

1. Kontroller oppvaskutstyret.

Kontroller at oppvaskmaskinen er fri fra smuss.

Legg tilbake løse deler.

Kontroller at det er nok OPPVASK- OG TØRKEMIDDEL.

2. Kontroller vannmengden og -temperaturen.

Fyll på med vann og kontroller temperaturen. 

Oppvasktemperatur: 60°C

Skylletemperatur: 70 - 80°C

3. Sorter oppvasken i riktig oppvaskkurv.

Tallerkener, glass og bestikk sorteres hver for seg. 

4. Klargjør bestikk og tallerkener.

Skrap av matrester og skyll bestikk og tallerkener nøye.

Bestikket må legges i bløt og VASKES TO GANGER, først liggende og deretter stående. 

5. Forskyll oppvasken.

Forskyll oppvasken ved en temperatur på maks 35 °C.

Bruker du for høy temperatur når du forvasker, risikerer du at stivelse brenner seg fast i oppvasken.

6. Rengjør oppvaskmaskinen.

Oppvaskmaskinen må rengjøres nøye hver kveld. 

IKKE BRUK RENGJØRINGSMIDLER SOM SKUMMER.

Om oppvasken ikke blir ren.

Om sluttresultatet ikke blir bra eller noe skulle skje under service er vi raskt på plass for å hjelpe til. Men før vi rykker inn er det visse ting du selv kan sjekke for å se om oppvasken har blitt ordentlig ren.

Les mer

diskskola-zinners-bred.jpg

Sinners sirkel.

Sinners sirkel er en modell som enkelt illustrerer hvordan faktorene kjemikalier, temperatur, mekanisk påvirkning og tid påvirker oppvaskresultatet. 

For å oppnå et effektivt resultat trengs det en god kombinasjon av disse faktorene. Modellen baserer seg på prinsippet om at sirkelen må være hel for at du skal få et godkjent resultat. Hvis du minsker noen av faktorene, må du kompensere gjennom å øke noen av de andre for at resultatet skal bli like bra. Eksempel: Hvis du ikke har anbefalt oppvasktemperatur på vannet, må du øke mengden kjemikalier og/eller forlenge oppvasktiden for å få et godkjent resultat.  

Nedenfor går vi gjennom de ulike faktorene og hvordan de påvirker oppvaskresultatet.

diskskola-zinners-cirkel-kem.jpgKJEMIKALIER

For å få et bra oppvaskresultat trengs det to typer kjemikalier: oppvaskmiddel og tørkemiddel.

Oppvaskmidlets funksjon er å

 • løse opp og vaske bort fett
 • gjøre vannet mindre hardt ved å binde kalken i vannet
 • forbedre vannets rengjørende egenskaper

Oppvaskmiddel finnes i flere ulike former som alle har ulike egenskaper – fast, flytende, pulver eller granulat. Vil du vite mer om de ulike typene maskinoppvaskmiddel vi tilbyr? Da anbefaler vi at du tar en kikk på denne siden.

Tørkemiddel kommer i flytende form og

 • fjerner vannets overflatespenning
 • gir rask avrenning
 • gir flekkfri oppvask

 

TEMPERATUR

diskskola-zinners-cirkel-temp.jpg

Oppvaskprosessen består av flere ulike deler. I begynnelsen av oppvaskprosessen, under forskyllingen, er det viktig at temperaturen ikke er for høy. Hvis temperaturen er for høy når du forskyller, risikerer du at proteiner og stivelse størkner og setter seg fast i oppvasken. Derfor er det viktig å bruke lunkent vann når du forskyller. 

Oppvasktemperaturen avhenger av kombinasjonen av oppvaskmiddel og tid. Temperaturen må være høy nok til at oppvaskmidlet løses opp, og at matrester og fett vaskes bort. Vår anbefaling er at oppvasktemperaturen skal overstige 60 °C på et punkt i løpet av oppvaskprosessen. 

Sluttskyllingen må ha en temperatur på mellom 80 og 90 °C. Temperaturen må være så høy for å ta livet av bakterier og mikroorganismer. Den høye temperaturen bidrar også til å korte ned tørketiden. Vi anbefaler ikke å bruke temperaturer over 90°C. Så høy temperatur gir mye damp som kan føre til høy luftfuktighet i lokalene. 

Nedenfor ser du hvilke temperaturer vi anbefaler ved maskinoppvask:

 • Forskylling: Mellom 35 og 40 °C. 
 • Oppvasktemperatur: Minst 60 °C.
 • Sluttskylling: Mellom 80 og 90 °C. 

Nedenfor ser du en illustrasjon av de ulike sonene i en tunneloppvaskmaskin og hvilke temperaturer hver sone skal ha:

Diskskola-temperaturer.jpg

 

MEKANISK PÅVIRKNING

diskskola-zinners-cirkel-mek.jpg

Den mekaniske påvirkningen er oppvaskmaskinens arbeidsprosesser. For å legge til rette for at oppvaskmaskinen skal gi et bra oppvaskresultat, kan du gjøre følgende:

RENGJØR OPPVASKMASKINEN REGELMESSIG

En ren oppvaskmaskin gir et bedre oppvaskresultat. Derfor er det viktig å rengjøre oppvaskmaskinen grundig minst én gang om dagen. 

I den daglige rengjøringen bør du se over følgende:

 • spylearmer
 • filtre
 • nivårør
 • inn- og utvendig rengjøring av oppvaskmaskinen

PLASSER OPPVASKEN KORREKT

Ved å bruke riktige oppvaskbakker og stable oppvasken på riktig måte kan du gjøre jobben enklere for oppvaskmaskinen.

TIPS! Når du vasker tallerkener, skjærebrett og andre større ting i tunneloppvaskmaskiner, må du plassere tingene vendt mot deg. Ved å gjøre dette reduserer du faren for at oppvaskvann fra ulike oppvaskprosesser havner i feil vanntank. 

 

TID

diskskola-zinners-cirkel-tid.jpg

Faktoren tid er hvor lenge oppvaskprosessen pågår. Som beskrevet ovenfor er det som avgjør oppvasktiden, en kombinasjon av oppvaskmiddel, mekanisk påvirkning og temperatur. Dagens oppvaskmaskiner har ofte forhåndsprogrammerte programmer der oppvasktiden er tilpasset det som skal vaskes, kjemikalier og temperatur.

Vi anbefaler at du følger bruksanvisningen som følger med oppvaskmaskinen. Velg et oppvaskprogram som er tilpasset det du skal vaske. Da får du best mulig resultat. 

Oppvaskbakker og oppvaskutstyr.

Riktig oppvaskutstyr gjør oppvasken lettere. Det bidrar til å frigjøre tid for de ansatte, slik at de kan gjøre en bedre og mer effektiv jobb. Ved å vaske tallerkener, bestikk og glass i riktige oppvaskbakker og med riktig tilbehør sikrer du at oppvaskresultatet blir optimalt. I tillegg reduserer du risikoen for at noe knuses. Riktig utstyr gjør også at du bruker mindre strøm og kjemikalier, da oppvasken ikke trenger å vaskes på nytt. 

Riktig oppvaskutstyr bidrar til

 • renere oppvask
 • mindre knusing
 • lavere strømforbruk
 • lavere personalkostnader
 • bedre arbeidsmiljø

Standardmålet for oppvaskbakker er 50 x 50 cm. Det finnes en rekke ulike modeller som er tilpasset ulike bruksområder. Nedenfor går vi gjennom ulike oppvaskbakker og praktisk tilbehør. 

Fjern
Dine siste søk

  Information