0
Gå til kassen 0,00 NOK 0 varer i handlekurven
Alle priser er
Eks.MVA
Eks.MVA
  • Alle priser er

  • Eks.MVA
  • inkl. MVA

Bærekraft.

For oss som driver i en bransje der vi benytter oss av naturens ressurser, er engasjement for vår fremtidige verden noe vi tenker på og tar med oss i alt vi gjør. Det betyr at vi ønsker å tilby våre kunder bærekraftige produkter og at vi tar ansvar når det kommer til vår egen bedrift.

Våra bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål påvirker oss alle og vi ønsker å være med og ta vårt ansvar. For å lykkes med dette lagde vi en analyse for å se hvordan Tingstad kan bidra og med best mulig resultat. Ved hjelp av analysen har vi kommet frem til 4 mål som vi ønsker å prioritere:

 

hallbar_energi_for_alla.jpgMÅL 7

FORNYBAR ENERGI

Vi arbeider hardt med å minske forbruket av energi på alle våre avdelinger. Vi gjør dette ved å kontrollere forbruket, så vi får oversikt over hvordan vi kan forbedre oss.  

 

 

anstandiga_arbetsvilkor.jpgMÅL 8

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

Dette målet handler for oss på Tingstad om å stille krav til leverandørene våre. Når vi på Tingstad er interessert i å samarbeide med en leverandør stiller vi en rekke krav de må forholde seg til. De må skrive under på Tingstads Code of Conduct og dokumentere at de følger lovene, fastsatt av EU. Vi tar ingenting for gitt og for å kunne garantere at leverandørene følger mål 8, er det vi som utfører alle kvalitetskontroller og revisjoner selv. 

 

hallbar_konsumption.jpgMÅL 12

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

For oss betyr et ansvarlig forbruk at vi selv må ta ansvar for de produktene vi selger. Vi ser på et produkt og bedømmer det etter et livssyklusperspektiv og vi streber alltid etter å gi kundene våre de beste valgmulighetene.

 


bekampa_klimatforandring.jpgMÅL 13

STOPPE KLIMAENDRINGENE

Vi påvirker klimaet på forskjellige måter og det er viktig at vi vet hvordan vi kan minske ressursbruk, klimagassutslipp og miljøødeleggelse når vi produserer en vare. Valg av produkt, energikilde og transportmiddel kan ha stor påvirkning på klimaet og det er derfor viktig med god logistikk så man f.eks. minsker antall utkjøringer.

Miljø og kvalitet.

Vi er sertifiserte mot ISO standarden 14001:2015 for miljø, og 9001:2015 for kvalitet. Det her er hva våre kunder kan forvente seg.
01

Minst 98% av våre leveranser skal å kunden til lovet tid. Vi sjekker alle leveranser og agerer direkte, uten spørsmål om noe skulle bli feil.

02

Vi leverer kun produkter fra produsenter som følger gjeldende lov stifting og som oppfyller FNs: Code Of Conduct. På fabrikkene i Asia gjennomfører vi kontinuerlige revisjoner som vi gjerne lar våre kunder få innsyn i.

03

Vi dokumenterer hva våre kunder tenker. Alle meninger tas i betraktning og vårt mål er og omgående løse eventuelle synspunkter som kan tas hånd om.

04Vi gjennomfører kvalitetskontroller av våre kunders produkter og garanterer sporbarhet av hele produksjonskjeden.
05

Det er vår oppgave å holde oss oppdaterte av lover og forskrifter som omfatter våre kunder produkter. Tingstad sine kunder skal kunne granskes av myndighetene uten noe som helst uro.

06

Vi tar på oss ansvaret og kontinuerlig presentere de produktene som hører hjemme i framtidens bærekraftige samfunn.

Våra Prosjekt.

Vi ønsker å bidra til en bedre livssituasjon for folk som ikke har de samme mulighetene som vi gjør. Her finner du informasjon om prosjektene vi støtter.

Cancerfonden.

Vi er glade for, i 2016, å få være med på å bidra til Cancerfondens innsamling til den rosa sløyfen og deres viktige forskning når det gjelder brystkreft. Sammen kan vi sørge for at færre rammes og at flere overlever denne sykdommen. Sammen kan vi bekjempe kreft. Cancerfonden er en frittstående, ideell innsamlingsorganisasjon som arbeider for at flere skal overleve og at færre skal rammes av kreft. For å nå dette målet jobber Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunnskapsformidling og påvirkningsarbeide. Siden Cancerfonden ble stiftet i 1951 har de delt ut nærmere 9 milliarder kroner til svensk kreftforskning. Cancerfondens Rosa Sløyfe-kampanje gjennomføres i oktober hvert år med den hensikt å finansiere kreftforskning og spre kunnskap om forebygging av kreft ,samt å gjennomføre påvirkningsarbeide.
Rädda Barnen

Rädda Barnen.

Vi donerer 250kr til Redd Barna for hver gang en eksisterende kunde registrerer en nettkonto hos oss. I tillegg til at en nyregistrert nettkunde kan ta del av våre over 30 000 artikler, er man også med på å støtte barn rundtomkring i verden med at de skal få ta del av de rettighetene de har krav på. Om Redd Barna Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som arbeider for at alle barns rett til beskyttelse, utvikling, deltakelse og overlevelse innfris etter FNs Barnekonvensjon og andre menneskerettighetskonvensjoner. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytrale. I Norge jobber de med politisk påvirkning, lekselesing og innsamlinger, og internasjonalt jobber de med langsiktige program for at utsatte barn skal få en bedre framtid. I katastrofe og krigsrammede områder går de inn med akutte livreddendemidler og innsatser.

Stiftelsen Fistulasykehuset.

Tingstad har siden 2009 støttet Fistula Stiftelsen gjennom et årlig bidrag. Om Stiftelsen Fistulasykehuset. Fistulasykehuset ligger i Etiopia sin hovedstad Addis Ababa og er et sykehus for kvinner med fødselsskader, obstetrisk fistula. Kvinner som gruppe har en underordnet stilling, lider ofte av underernæring, og må jobbe hardt med å bære ved og vann. Kjønnslemlestelse er vanlig og til tross av loven blir jenter giftet bort og gravide i veldig ung alder. Mange av jentene har vanskelige fødsler der barnet dør, og underlivskader er ofte en følge av dette. Blære og tarmer fungerer ikke som de skal og jentene begynner å lukte ille, blir en byrde for sine nære og kjære hvilket fører til at de blir utstøtte av sine familier. Gjennom en operasjon ogetterlengtet omsorg, hjelper Fistulasykehuset jentene tilbake til et verdig liv. Fistulasykehuset er ideelt arbeidende, partipolitisk og religiøs nøytral Stiftelse som har et stort behov av donasjoner for å overleve. For å lese mer om stiftelsen, besøk www.fistulasjukhuset.org

Göteborgs Räddningsmission.

Vinteren er kald og tøff for de som ikke har tak over hodet. I 2016 valgte Tingstad å donere 400 vinterjakker til Gøteborgs Redningsmisjon. Om Gøteborgs Redningsmisjon Gøteborgs redningsmisjon er en ideell forening og en idebasert organisasjon som arbeider med det sosiale arbeidet. Organisasjonens oppdrag er å gjøre mennesker medvitende og motvirke forhold i samfunnet som leder til utsatthet og ekskludering. Visjonen er at hvert menneske har krav på et verdig liv. Det er en stor utfordring å jobbe med det sosiale arbeidet i Gøteborg. Å påvirke og mobilisere et sikkert boende for kvinner som er tvunget til å selge sine kropper i Gøteborgs gater er krevende. En annen utfordring er at 3 000 mennesker i Gøteborg har hverken tak over hodet eller mat så de kan klare seg ut dagen.

Faktum.

Tingstad støtter Faktum. Faktum ble grunnlagt i 2001 i Gøteborg og er Götalands gateavis. Hvem som helst som er hjemløs eller som er sosialt ekskludert kan begynne å selge Faktum. Selgerene kjøper avisen for 30 kroner, selger den for 60 og beholder differansen. Arbeidet innebærer mer enn bare å tjene penger på avissalget, det innnebærer også å ta ansvar, planlegge sin hverdag, skape rutiner og å bli en del av et sosialt nettverk. Faktum jobber også med å skape debatt og opinion rundt hjemløshet og sosial ekskludering.

This is Tingstad.

Spill film
Fjern
Dine siste søk

    Information