0
Til indkøbskurven og kassen 0,00 DKK 0 varer i indkøbsvognen

Klimatkompassen®.

Med Klimatkompassen® har vi på Tingstad ihop med forskningsinstitutet RISE tagit fram den största klimatberäkningen på engångsartiklar som någonsin gjorts. Ett enkelt klimatverktyg för att du enkelt ska kunna jämföra exempelvis pappersmuggar, engångsbestick, matförpackningar och få svar på frågan – vad är mest klimatsmart, egentligen?

Afspil film

Vi är övertygade om att de bästa valen när det handlar om hållbarhet är dom val vi faktiskt gör. För att vi alla, från producenter till konsumenter, ska kunna göra om och göra rätt på det sätt som vår planet behöver, måste det bli lättare att välja klimatsmart. Därför har vi tillsammans med RISE Institute tagit fram Klimatkompassen® - ett enkelt verktyg som gör hållbarhet mer begripligt och jämförbart.

Klimatkompassen® är ett stort steg i rätt riktning, men betyder det att vi är klara? Långt ifrån. Idag konsumeras och kasseras engångsmaterial i en ständigt ökande takt. Samtidigt blir kraven på hållbara lösningar allt större. Vårt mål är att genom tydlighet och transparens förändra vår egen verksamhet, men också leden både framför och bakom oss.

Med Klimatkompassen® vill vi skapa ett hållbart system där hela marknaden får tillgång till de beslut som fattats i tidigare led, men också ge en förståelse för vad besluten innebär i slutet av kedjan.

Se filmen om klimatkompassen®

Vi vet mycket om våra produkter, men det har hittills inte funnits något tillförlitligt sätt att svara på de avgörande frågorna: vad är egentligen klimatsmartast i slutändan? Vilket material ska man välja? Är närproducerat viktigare än fossilfri råvara? Hur viktigt är det att produkten går att återvinna? Spelar det någon roll om varan kommit till Sverige med båt eller lastbil?

Detta ville vi fördjupa oss i för att se om vi kan göra hållbarhet till något tillgängligt, begripligt och framför allt jämförbart kopplat till våra engångsprodukters klimatpåverkan. Även om det är komplexa frågor med oändligt många olika perspektiv kan vi inte längre låta det hindra oss från att ta de steg vi kan på vägen mot en mer hållbar marknad för våra produkter. Ingen kan göra allt - men alla kan göra något. Med Klimatkompassen® vill vi ge marknaden en vägvisare som kan hjälpa till att göra svåra hållbarhetsbeslut lite enklare.

Enkelt att jämföra

Hur fungerar verktyget?

Klimatkompassen® tar tempen på fyra mycket betydelsefulla miljöaspekter - så kallade klimatkategorier. Varje kategori påverkar klimatet olika mycket, vilket verktyget tar hänsyn till och indikerar.

Beroende på hur bra – eller dåligt – en produkt presterar inom de fyra kategorierna räknar verktyget ut en summerad klimatpoäng. Klimatkompassen® visar den sammanlagda poängen, men visualiserar även hur mycket de olika klimatkategorierna påverkar i varje enskild produkt. På så vis får man ett enkelt jämförelsetal, och samtidigt en förståelse för vad som ligger bakom resultatet.

Verktyget är inte en livscykelsanalys. Förutom att sådana behöver göras enskilt på varje produkt, så är de kostsamma, tidskrävande och svåra att jämföra mot varandra. Målet med Klimatkompassen® var att skapa ett vasst verktyg som gör det riktigt enkelt att välja mer hållbart, och som samtidigt tar hänsyn till de viktigaste klimatkategorierna. Det var också avgörande för oss att hitta en modell som går att applicera på alla våra engångsprodukter, för att verktyget ska kunna generera så mycket nytta som möjligt för oss, våra kunder och resten av marknaden. Tillsammans med RISE har vi landat i en modell som är vetenskapligt verifierad och tillräckligt omfattande för att göra skillnad på riktigt, samtidigt som den är tillräckligt enkel att använda för att det faktiskt ska bli av.

 

Vad påverkar klimatbetyget?

Vi har tillsammans med RISE identifierat de fyra mest väsentliga klimatkategorierna; Material, Transport, Produktion och Cirkularitet/Återvinningsbarhet.

Klimatkategorierna viktas ihop genom en viktningsmetod som RISE har tagit fram baserat på forskning och erfarenhet inom hållbarhet, miljöanalyser och cirkulär ekonomi.

Läs om våra klimatkategorier

 

.

Vi har tillsammans med RISE identifierat de fyra mest väsentliga klimatkategorierna: Material, Transport, Produktion och Cirkularitet/Återvinning.

Klimatkategorierna viktas ihop genom en viktningsmetod som RISE har tagit fram baserat på forskning och erfarenhet inom hållbarhet, miljöanalyser och cirkulär ekonomi.

 

TRANSPORT

Bedömningen baseras på etablerade kolavtrycksdata för transporter, framtagen av RISE. Tingstads importflöden har lagts in i verktyget med hänsyn till transportsträcka, transportslag, bränsletyp och laststorlek. I praktiken innebär det att väloptimerade transporterflöden kan ha ett relativt lågt kolavtryck, även om de transporteras fler kilometer. Det är inget generellt värde, utan varje produkt är bedömd och poängsatt utefter Tingstads unika importförutsättning på just den produkten.

CIRKULARITET

Hur effektivt produkten kan cirkuleras tillbaka till nya material och produkter genom återvinning är en annan viktig klimataspekt. Därför har vi i Klimatkompassen® tagit hänsyn till varje materials unika egenskaper ur återvinningssynpunkt. Utöver detta bedöms även hur tillgången för befintligt insamlingssystem ser ut för materialet. Men det fyller ingen större klimatnytta om materialet både samlas in och kan återvinnas om det inte finns en eftermarknad för det återvunna materialet. Då resulterar det i praktiken ändå i deponi eller förbränning. Därför tar Klimatkompassen® även hänsyn till om det finns en eftermarknad för det återvunna materialet. Cirkulariteten i Klimatkompassen® har bedömts utifrån svenska förhållanden och system.

PRODUKTION

Vilket energislag som används vid produktion spelar stor roll. Förnyelsebar el som vindkraft har ett lägre kolavtryck än fossil energi som kolkraft. Verktyget tar hänsyn till vilket energislag som har använts vid produktion. Ett omfattande underlag från RISE med olika länders elmix och kolavtryck ligger till grund för denna bedömning.

KOMPASSPOÄNG

Produktens prestation inom var och en av de fyra klimatkategorierna, viktat mot hur tungt varje kategori väger, sammanställs i ett slutligt värde. Detta värde presenteras i en skala 1-5, där 1 är den lägsta hållbarhetspoängen och 5 är den högsta. Klimatkompassen® visualiserar sedan varje produkts värde på ett enkelt sätt som gör det lätt att jämföra alla produkter som bedömts med hjälp av verktyget.

För mer information om Klimatkompassen®:

Tingstad

Johanna Ossiansson, Miljöchef Tingstad

Johanna.ossiansson@tingstad.se

RISE

Tatjana Karpenja, Projektledare RISE

tatjana.karpenja@ri.se

 

Klimatkompassen-Logo.jpg

Materialguider.

Det er vigtigt for os at hjælpe vores kunder med at tage velbegrundede beslutninger, og vi arbejder konstant med at øge informationen til kunden. Denne materialeguide er en del af dette arbejde. 

Læs mere

Recycle.

Many containers contain valuable materials which we through recycling can save both raw materials and energy. Here you can read more on how to recycle different materials.

Read more

Reduce the plastics in your restaurant.

Plastic detox is a concept that has become popular recently. Here you will find tips on how you can reduce the use of platic in your restaurant. 

Read more

Communicate with your customers.

Here we have collected material that you can use in the communication to your customers. Signs that tell your customers about the material you have chosen, labels that tell you that your business has transitioned to more sustainable products or an appeal to help reduce debris in Sweden.

Read more

Plastic and disposable packaging.

Plastic and packaging have become a symbol of our unsustainable lifestyle. But are plastic and disposable packaging just bad? Here you can read about the advantages and disadvantages of plastic as a material, alternatives to plastic and what is happening in the industry.

Read more

Knowledge rules.

In our knowledge center you can get tips about different products, materials and you can find guides that can help you in your daily work rutine. Here you will find for example information about how to recycle different materials for tips and advice when starting a restaurant.

Read more

Desværre er ingen online, men du kan sende os en e-mail til kontakt@tingstad.se!

Slet
Dine seneste søgninger
    Hurtige links

    Information