0
Ostoskoriin 0,00 EUR 0 tuotetta ostoskorissa

Ympäristökompassi.

Miten ympäristöystävällisiä kertakäyttötuotteet oikeasti ovat? Vastataksemme tähän mahdollisimman rehellisesti, olemme laatineet yhdessä RISE tutkimusinstituutin kanssa Ympäristökompassin. Kompassi on helppo työkalu, jonka avulla voit laskea miten iso ympäristökuormitus kahvimukeilla, muovilusikoilla ja erilaisilla ruokapakkauksilla oikeasti on.

Näytä video

Ympäristöystävällisyyden tulee olla helppo valinta

Me uskomme, että meidän kaikkien tulee tehdä aktiivisia valintoja, jotta voimme tukea tulevaisuuden kestävää kehitystä. Ympäristöystävällisten valintojen tulee olla myös helppoja, niin kuluttajille kuin tuottajille. Siksi olemme yhdessä RISE instituutin kanssa kehittäneet Ympäristökompassin – yksinkertainen työkalu, joka selkeästi esittää eri valintojen ympäristö- ja ilmastovaikutukset.

Ympäristökompassi on suuri askel oikeaan suuntaan, mutta työmme ei ole vielä läheskään valmis. Kertakäyttötuotteita tuotetaan ja kulutetaan yhä enemmän, samalla kun kestävän kehityksen vaatimukset lisääntyvät. Siksi määränpäämme on olla selkeä ja läpinäkyvä yritys, joka aktiivisesti kehittää omaa toimintaansa, vaikuttaen samalla tuottajien ja kuluttajien käytäntöihin.

Ympäristökompassin avulla haluamme, että kuluttajat voivat vaikuttaa tuottajien valintoihin ja käytäntöihin, ja että aktiivisten valintojen tulokset näkyvät myös käytännössä.

Katso video Ympäristökompassista

Miksi Ympäristökompassi

Me tiedämme paljon tuotteistamme, mutta emme kuitenkaan ole voineet antaa lopullista vastausta kysymykseen: mikä oikeasti on ympäristöystävällisin valinta? Mikä on paras materiaalivalinta tuotteelle? Onko lähituotettu tärkeämpää kuin fossiilivapaa raaka-aine? Pitääkö tuote voida kierrättää? Onko väliä, jos kuljetus tapahtuu laivalla vai rekalla?

Halusimme keskittyä juuri näihin kysymyksiin ja nähdä, miten selkeitä vastauksia voimme saada kertakäyttötuotteiden vaikutuksesta ympäristöön ja ilmastoon. Vaikka vastaukset näihin kysymyksiin eivät ikinä ole yksiselitteisiä, emme antaneet sen olla kestävän kehityksen esteenä. Ympäristökompassin avulla voimme antaa suuntaa antavan vastauksen kertakäyttötuotteiden ympäristöystävällisyydestä, jotta teidän ostosvalintanne olisivat helpompia. Yksi ei voi tehdä kaikkea, mutta me kaikki voimme tehdä jotain.

Tietoa Ympäristökompassista

VERTAILU ON HELPPOA

Miten työkalu toimii?

Ympäristökompassi mittaa ympäristökuormituksen neljästä eri näkökulmasta, tai niin sanotusta ympäristökategoriasta. Jokainen kategoria vaikuttaa eri tavalla ilmastoon ja ympäristöön.

Kompassi laskee yhteen jokaisen kategorian positiiviset ja negatiiviset vaikutukset ja antaa näiden perusteella pisteitä. Pisteet lasketaan yhteen ja loppusumma antaa suuntaa antavan vastauksen ympäristökuormituksesta, mutta eri kategoriat myös eritellään, jotta voit nähdä miten loppusummaan ja arvosanaan on päädytty.

Työkalu ei anna elämänkaarianalyysiä. Jokaisen tuotteen elämänkaari täytyy laskea erikseen, joka on aikaa vievä ja kallis menetelmä. Ympäristökompassin tarkoitus on toimia työkaluna, joka helposti antaa vastauksen siihen, mikä tuote on paras valinta kestävän kehityksen kannalta ottaen eri aspektit huomioon. Työkalun kehityksessä oli tärkeää löytää malli, joka voisan soveltaa kaikkiin kertakäyttötuotteisiin, jotta työkalusta on mahdollisimman paljon hyötyä asiakkaille, meille ja koko markkinalle. Yhdessä RISE instituutin kanssa olemme päätyneet malliin, joka on tieteellisesti verifioitu ja ottaa laajan valikoiman kategorioita ja aspekteja huomioon, samalla kun työkalu on helppokäyttöinen.

Mikä vaikuttaa arvosanaan?

Olemme eritelleen neljä tärkeintä aspektia ympäristön ja ilmaston kannalta: materiaali, kuljetus, tuotanto ja kierrätysmahdollisuus.

Tutkimusinstituutti RISE on tehnyt laajaa tutkimusta kestävän kehityksen, ilmaston ja kiertotalouden kannalta, ja näihin nojaten eri aspektit punnitaan jotta saadaan mahdollisimman tieteellinen arvosana ja lopputulos.

Lue lisää ympäristökategorioista

Ympäristökategoriat ja pisteet

Olemme eritelleen neljä tärkeintä aspektia ympäristön ja ilmaston kannalta: materiaali, kuljetus, tuotanto ja kierrätysmahdollisuus.

Tutkimusinstituutti RISE on tehnyt laajaa tutkimusta kestävän kehityksen, ilmaston ja kiertotalouden kannalta, ja näihin nojaten eri aspektit punnitaan, jotta saadaan mahdollisimman tieteellinen arvosana ja lopputulos.

MATERIAALI

Tuotteen materiaalilla on suuri vaikutus. Jos tuote on valmistettu kestävistä tai uusiutuvista materiaaleista vaikuttaa tämä lopputulokseen merkittävästi. Ympäristökompassi laskee kuinka suuri osa tuotteen materiaalista on valmistettu uusiutuvasta tai ympäristöystävällisestä materiaalista, ja pisteyttää nämä.

KULJETUS

Pisteytys perustuu tutkittuun hiilijalanjälkeen, malliin, jonka RISE on laatinut. Kompassi ottaa tuotteen kuljetusetäisyyden, polttoainetyypin, lastikoon ja ajoneuvon huomioon. Hyvin optimoidut kuljetusreitit voivat näin antaa pienemmän hiilijalanjäljen, vaikka ne olisivat monta kilometriä pidempiä. Jokainen tuote arvioidaan yksitellen Tingstadin tuontiedellytysten mukaan.

KIERRÄTETTÄVYYS

Tuotteen tehokas kierrätettävyys on tärkeä aspekti pisteytyksessä. Siksi ympäristökompassi ottaa jokaisen tuotteen eri materiaalit ja niiden kierrätettävyyden huomioon kokonaisuudessa. Mutta kierrätettävyydellä ei ole paljon väliä, jos lopputuloksesta saadulla raaka-aineella ei ole kysyntää. Näin tuote päätyy kuitenkin poltto- tai sekajätteeksi. Siksi kompassi ottaa myös huomioon, jos tuotteen materiaalilla on kysyntää kierrätyksen jälkeen. Kompassin laskelmat ja kierrätettävyys perustuvat ruotsalaiseen järjestelmään ja olosuhteisiin.

TUOTANTO

Tuotannon energiavalinta on myös tärkeä aspekti. Uusiutuvat energiavaihtoehdot kuten aurinko- ja tuulivoima antavat pienemmän hiilijalanjäljen kuin fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat. Kompassi ottaa huomioon tuotannon energialähteet, joka perustuu RISE:n laajaan tutkimuspohjaan jossa eri maiden energiakulutus ja hiilijalanjälki on otettu huomioon.

KOMPASSIPISTEET

Ympäristökategorioiden pisteet lasketaan yhteen, ja tuote saa näin pisteytyksen 1-5 välillä. 1 on alin arvosana ja 5 on korkein arvosana kestävän kehityksen kannalta. Kompassi visualisoi sen jälkeen jokaisen kategorian pisteytyksen ja lopputuloksen, jotta tuotteiden vertailu olisi helppoa.

Lisätietoa Ympäristökompassista:

 

Tingstad

Johanna Ossiansson, Miljöchef Tingstad

Johanna.ossiansson@tingstad.se

RISE

Tatjana Karpenja, Projektledare RISE

tatjana.karpenja@ri.se

Materiaaliopas.

Meille on tärkeää tukea asiakkaitamme perusteltujen päätösten tekemisessä ja pyrimme jatkuvasti lisäämään asiakkaille tarjolla olevaa tietoa. Tämä materiaaliopas on yksi askelista kohti tavoitetta.

Lue lisää

Kierrätys.

Monet pakkaukset sisältävät kallisarvoisia raaka-aineita, jotka kannattaa kierrättää. Lue lisää tästä miten erilaiset pakkaukset ja materiaalit kannattaa kierrättää.

Vähennä ravintolasi muovikulutusta.

Muovidetox on termi, joka on kasvattanut viime aikoina suosiotaan. Lue tästä vinkkejä, miten voit vähentää muovin käyttöä yrityksessäsi.

Communicate with your customers.

Here we have collected material that you can use in the communication to your customers. Signs that tell your customers about the material you have chosen, labels that tell you that your business has transitioned to more sustainable products or an appeal to help reduce debris in Sweden.

Read more

Muovi- ja kertakäyttöpakkaukset.

Muoviset kertakäyttöpakkaukset ovat kertakäyttökulttuurin symboli. Mutta onko muovi- ja kertakäyttöpakkaukset aina huono valinta? Tästä voit lukea muovin hyödyistä ja haitoista, eri vaihtoehdoista muoville ja mitä muovintuotannossa tapahtuu juuri nyt.

Lue lisää

Tieto on valttia!

Tietopankistamme löydät käytännöllisiä vinkkejä ja neuvoja työtasojen puhdistuksesta pakkauksien materiaalivalintaan. Mitä kannattaa ajatella, kun perustaa oman ravintolan, minkälaisiin pakkauksiin noutoruoka kannattaa pakata, minkälainen matto sopii sisäänkäynnin eteen?

 

Lue lisää

Valitettavasti kukaan ei ole online-tilassa, mutta voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen myynti@tingstad.fi!

Pikalinkit

Information