0
Till Kassan 0,00 SEK 0 varor i varukorgen
Alla priser visas
Exklusive moms
Exklusive moms
 • Alla priser visas

 • Exklusive moms
 • Inklusive moms
Tillbaka Hem Kunskapscenter Hållbarhet & Råvaror Om plast och engångsförpackningar

Om plast och engångsförpackningar.

Plast och förpackningar har blivit en symbol för vår ohållbara livsstil. Det är kanske inte så konstig med tanke på att 90% av allt skräp i världshaven är plast och vi verkar till synes helt oförmögna att ta hand om vårt eget avfall. Är det så?

VAD ÄR BRA OCH VAD ÄR DÅLIGT MED PLAST?

Plast tillverkas av fossila bränslen som är en icke-förnyelsebar råvara. Nackdelen med detta är att om plast hamnar i naturen så tar det lång tid för naturen att bryta er ner plasten. Dessutom vet vi ännu inte idag hur mikroplaster påverkar vår hälsa.

Fördelen med plast är att det är ett lätt material, vilket gör transporterna miljövänligare. Men den allra främsta fördelen med plast är att den är överlägset bäst på att förlänga hållbarheten på livsmedel. En gurka med plasthölje håller till exempel i 12 dagar längre än om den inte omsluts av plast. Det är här vi kommer in på en viktig poäng – matsvinn är nämligen en av vår världs största orsaker till utsläpp av växthusgaser.

En tredjedel av all producerad mat äts aldrig upp, till stor del på grund av att hållbarheten på livsmedlet inte är god nog. Matsvinn står för hela 7% av hela världens alla utsläpp och blir naturligtvis en mycket viktig fråga för vår miljö. Hur skulle det redan stora matsvinnet påverkas om vi tog bort alla förpackningar och förpackningsplast? Maten, och framför allt de obesprutade livsmedlen skulle inte hålla lika länge, och inte klara lika långa transporter. Det skulle krävas en livsstilsförändring där vi handlar mer närproducerat, men även mer besprutade livsmedel. Vi skulle behöva handla oftare och äta mindre känsliga livsmedel med kort hållbarhet.

plus.jpg Ökar livsmedels hållbarhet

plus.jpg Lätt material vilket gör transporter miljövänligare

minus.jpg Tillverkas av icke-förnyelsebar råvara som tar lång tid att bryta ner

 

ÄR ENGÅNGSFÖRPACKNINGAR VERKLIGEN NÖDVÄNDIGT?

Utan förpackningar fungerar inte samhället, men de måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Det finns ett gemensamt ansvar för detta hos både producent som konsument. Förpackningar minskar matsvinn och gör att t.ex. restauranger kan ta till vara på rester som annars hade gått till spillo.

Onödiga förpackningar eller förpackningar som är för stor för sitt innehåll utgör en onödig klimatpåverkan. Detta regleras till viss del av en förordning gällande producentansvar för förpackningar (2006:1273).

 

SKA JAG VÄLJA PLAST ELLER PAPPER?

Att byta ut plastpåsen mot bomull eller papperspåse är inte detsamma som att göra klimatet en tjänst. Enligt en undersökning gjord av Danska Miljödepartementet påvisas att en plastpåse som även återanvänds som soppåse är den mest miljövänliga kassen sett ur ett livscykelperspektiv. Du kan läsa mer om detta här. 

När det gäller förpackningar som ska ha till uppgift att förvara livsmedlets hållbarhet och därmed minska matsvinnet, är plast idag ett bättre alternativ än papper.

 

FINNS DET ALTERNATIV TILL PLAST?

Det finns material med lika bra eller snarlika goda egenskaper som plast, men som inte är producerad av fossila bränslen. Plaster gjorda av bland annat sockerrör eller majsstärkelse är exempel på sådana material. Forskarna säger att sådan plast är mer effektiv att använda än till exempel papper eller glas.

Förpackningar och påsar tillverkade av återvunnen plast utgör också ett mer hållbart val. Upptäck denna typ av förpackningar här.

 

HUR ÄR DET MED NEDSKRÄPNINGEN? TAR VI INTE HAND OM VÅRT AVFALL I SVERIGE?

Faktum är att Sverige är tredje bäst i världen på återvinning, efter Island och Finland. Trots detta får vi inte luta oss tillbaka och vara nöjda. 40% av alla förpackningar som samlas in går nämligen inte att återvinna idag och här finns det mycket att förbättra inom avfallshantering och återvinningssystem.

I Sverige har vi länge varit vana vid att betala för vår plastpåse i matbutiken för att sedan återanvända den som soppåse hemma. De rapporter vi ser om plastpåsar i haven kommer sällan vare sig från Skandinavien, eller beror på att den svenska konsumenten slänger plastpåsar i naturen.

Förpackningar och påsar ska naturligtvis, precis som vilket avfall som helst, återvinnas och inte slängas i naturen, vare sig de är producerade av plast eller papper.

Producenter och leverantörer av förpackningar behöver också ta ett ansvar och presentera nya förpackningslösningar och material som bidrar till lägre klimatpåverkan.

Varje förpackning och påse som förs ut på marknaden omfattas av en FTI-avgift som används för att ombesörja avfallshanteringen. Det kan liknas vid en skrotningsavgift på en bil. Tingstad är anslutet till FTI och redovisar årligen både mängden sålda förpackningar och sköter inbetalningen av denna avgift.

Faktum är att Sverige är tredje bäst i världen på återvinning, efter Island och Finland. Trots detta får vi inte luta oss tillbaka och vara nöjda. 40% av alla förpackningar som samlas in går nämligen inte att återvinna idag och här finns det mycket att förbättra inom avfallshantering och återvinningssystem.

 

GÅR INTE SVARTA PLASTFÖRPACKNINGAR ATT ÅTERVINNA?

Jo, det går att återvinna svarta plastförpackningar - men inte i Sverige. Dagens återvinningsteknik med optiska läsmaskiner kan tyvärr inte sortera ut svarta plastförpackningar eftersom de reflekterar lite eller inget ljus. Det innebär att svarta plastförpackningar idag går till förbränning istället för återvinning. 

Ska svarta plastförpackningar läggas för plastförpackningar eller ska de läggas direkt i brännbart? Vi rekommenderar att lägga svarta plastförpackningar i plaståtervinningen. Svart plastförpackningar är fortfarande tillverkade av plast och även om våra anläggningar idag inte kan sortera ut den så kan detta förändras i framtiden. 

Vad kan jag göra som företag?

Som företagare kan du börja med att göra enkla förändringar och fortsätta stegvis. För att hjälpa dig att ta det första steget så kommer det här några praktiska tips på vad göra:

 • BYT UT SVART PLAST

Transparenta eller färglösa plaster är bättre ur en återvinningssynpunkt. 

 • VÄLJ PLASTMATERIAL SOM ÄR ÅTERVINNINGSBARA

Det är inte alla plaster som går att återvinna. Så vi rekommenderar att du gör ett aktivt val när du väljer vilket material du ska ha i dina förpackningar. Exempel på bra material ur ett återvinningsperspektiv är ofärgad PP-plast, PET, LDPE och HDPE. 

Vill du lär dig mer om olika material rekommenderar vi att du läser vår materialguide - se här.

 • MINSKA ANDELEN TRYCK

Bläck har en negativ påverkan på kvaliteten för det återvunna materialet. Du kan göra detta aktivt på två sätt: se över antalet tryckta produkter och leta efter alternativ eller att minska trycket på befintliga produkter. 

 • VÄLJ ÅTERVUNNEN PLAST ELLER FOSSILFRI PLAST

Produkter av återvunnen plast har fördelen att de är producerade av plast som redan finns. De kan dessutom materialåtervinnas på nytt genom att sorteras som plastförpackningar.

PLA plast är ett annat alternativ. Den plasten är gjord av majsstärkelse och tar därmed inte de fossila råvarorna i anspråk. Dessa produkter är komposterbara, men Sverige har dessvärre ingen industriell komposthantering, vilket gör att dessa produkter får sorteras som brännbart.

Du kan hitta produkter av återvunnen plast och PLA på vår sida "Ett mer Hållbart val". Klicka här för att komma till sidan.

 • INFÖRSKAFFA SORTERINGSKÄRL

Hjälp dina kunder eller medarbetare att sortera rätt genom att ställa upp sorteringskärl som är tydligt uppmärkta med PLASTÅTERVINNING på lämpliga platser i lokalen. I vårt sortiment hittar du produkter som underlättar detta - se här.

 

Regeringens utredning klar.

Förslag på skatt på muggar och livsmedelsbehållare.

Regeringen tillsatte 2019 en särskild utredning gällande skatt på engångsartiklar i plast för att minska negativa miljöeffekter samt förbrukningen av dessa artiklar enligt EU: s Engångsplastdirektiv (SUP). Den 10 augusti i år presenterades utredningen, där det föreslås en skatt på artiklar som är gjorda av, eller innehåller plast.

De produkter som föreslås beskattas är muggar och livsmedelsbehållare/matförpackningar av engångskaraktär, då dessa artiklar anses ha mest negativ miljöpåverkan. Muggar av plast föreslås beskattas med 5 kronor per styck och livsmedelsbehållare med 7 kronor per styck. Vad många inte känner till är att muggar och förpackningar av andra material än plast, såsom exempelvis papper, bambu eller bagasse, innehåller en plastbarriär så att inte materialet ska dra åt sig vätska från innehållet. I de fall omfattas även dessa produkter av de föreslagna skatten.

Skatten föreslås införas från 1 november 2021 och ska betalas av tillverkarna eller de som importerar muggarna och livsmedelsbehållarna. Skatten är just nu än så länge bara ett förslag. Tingstad följer utvecklingen och uppdaterar löpande med ny information.

 

Hur ser nedskräpningen i Sverige ut?

Naturvårdsverkets rapport från augusti 2020.

Skräp hör ju som bekant inte hemma i naturen. Men vilka är egentligen de största "skräp-bovarna"? Diagrammet nedan visar andelen vikt av insamlat skräp fördelat på olika kategorier. Underlaget kommer från den nationella skräpmätningen som Håll Sverige Rent genomförde 2020. 

Glas, tuggummi samt cigaretter och snus står för stora andelar medan plastpåsar, organiskt- och övrigt skräp samt take away emballage utgör mindre delar av den totala nedskräpningen.

Nedskräpning stillbild.jpg

Källa: Naturvårsverket, Utöka kunskapsläget kring nedskräpningen i Sverige (RB 2020)

 

Kan en skatt på engångsartiklar bli aktuell?

Utredning fram till augusti 2020 - därefter ett förslag.

Från år 2021 kommer som bekant ett förbud att införas inom EU på vissa engångsartiklar i plast. De som berörs är plasttallrikar, plastbestick, plastsugrör, plastomrörare, bomullspinnar, ballongpinnar, livsmedelsbehållare och dryckesbägare av EPS. Mer om detta kan du läsa här  

Med bakgrund i denna lag har regeringen nu valt att gå vidare med att utreda en skatt på de engångsartiklar som inte berörs av själva förbudet. Utredningen kommer att pågå fram till augusti 2020 och då ska det arbetas fram ett förslag på hur en skatt på engångsartiklar skulle kunna se ut och på vilka artiklar som i så fall skulle beröras.

Utredaren ska även överväga om beskattningen ska se olika ut på biobaserade eller återvunnet material, samt material som är fullständigt nedbrytbara i naturen. Syftet med utredningen är enligt regeringen att försöka vända utvecklingen och minska efterfrågan på engångsartiklar.

Om utredningen visar att det finns andra lösningar som skulle vara lämpligare än beskattning, ska sådana lösningar presenteras.

 

Ny kamera detekterar svart plast.

Det finska företaget Specim har lanserat en ny IR-kamera som kan identifiera svarta plaster. Idag skickas tyvärr mycket återvinningsbar plast till förbränning pga. att dagens kameror har svårt att identifiera den svarta plasten.

Med innovationer som denna kamera ökar förhoppningen om att vi kan lösa dagens återvinningsproblem med svart plast. 

Källa: Pacnet.se

Plastkretsens nya moderna sorteringsanläggning invigd.

Nu är en Europas modernaste sorteringsanläggningar av plastförpackningar i drift. Anläggningen, som byggts av Plastkretsen, kommer göra att Sverige kan hantera och återvinna alla förpackningar i Sverige. Anläggningen kommer att kunna återvinna en stor mängd plast av hög kvalitet. Den kommer att ha kapacitet att sortera 20 ton plast i timmen.

”Med vår investering kommer vi äntligen kunna sortera alla våra plastförpackningar i Sverige och vi siktar högt för att öka andelen materialåtervinning” - Kristian Östlund, ordförande i Plastkretsen

FAKTA OM ANLÄGGNINGEN

 • Ägare: Plastkretsen AB
 • Plats: Motala Företagspark
 • Yta: 14 000 kvadratmeter
 • Kapacitet (max): 120 000 ton per år

Källa: food-supply.se

EU-parlamentet röstade om ett förbud mot engångsprodukter av plast.

Den 24 oktober 2018 röstade EU-parlamentet igenom ett förslag om ett förbud mot engångsprodukter av plast. Syftet med förbudet är att minska nedskräpningen av hav och stränder. Nu ska EU förhandla med medlemsländerna kring hur förbudet ska appliceras och vilka åtgärder som ska tas. Om förbudet röstas igenom gäller förbudet från och med 2021.

I vårt sortiment finns det produkter som berörs av ett sådant förbud t.ex. sugrör, drinkpinnar, bestick, tallrikar, matformar och påsar av plast.

Vad innebär detta för mig som kund?

Det kan vara bra att börja ställa om från engångsartiklar av plast till andra material. I Tingstads sortiment finns det alternativa produkter tillverkade av mer hållbara material. Du hittar hållbara alternativ på vår sida "Ett mer Hållbart Val" och vill du läsa mer om olika hållbara material så rekommenderar vi vår materialguide.

Till Ett mer hållbart val

Läs mer om EU förbudet

DLF lanserar Plastinitiativet 2022.

Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF, har lanserat Plastinitiativet 2022. Målet med detta initiativ är att alla plastförpackningar som DLF:s medlemmar tar in på marknaden ska kunna återvinnas till ny råvara senast år 2022.

Detta initiativ kommer som ett svar på EU-kommissionens nya mål om plaståtervinning som innebär att alla plastförpackningar som släpps ut på marknaden ska gå att återvinna till ny plastråvara. I Sverige idag kan uppskattningsvis 25% av alla plastförpackningarna på marknaden återvinnas.

Källa: dlf.se

Dagligvaruhandels mål: fossilfri plast 2030.

Plast och plastförpackningar är på tapeten inom Dagligvaruhandeln. Branschen konstaterar att det finns många fördelar med plast som t.ex. minskat matsvinn pga. att livsmedlens hållbarhet förlängs, men deras ambition är att minska användningen av fossilbaserad råvara. Målet är att alla plastförpackningar ska vara tillverkade av förnyelsebar råvara eller återvunnen råvara år 2030. Och redan 2022 ska alla material vara materialåtervinningsbara. 

Dagligvaruhandeln kommer att uppmana regeringen att satsa på utvecklingen produktion av svensk biobaserad råvara t.ex. från skogen.

Källa: butikstrender.se

ett mer hållbart val

Har du upptäckt våra alternativ till plast?

Vi har ett stort utbud av engångsartiklar tillverkade av förnyelsebara råvaror. Bagasseformar, palmbladstallrikar och sugrör av PLA är några exempel. Vi hjälper dig att reda ut begreppen och fördelarna med respektive material.

Läs mer om materialen Se sortiment

Du kanske också är intresserad av

EU och plastförbudet.

År 2021 förbjuds en rad engångsartiklar i plast. Passa på att ställa om din verksamhet redan nu genom att upptäcka vårt sortiment av produkter som utgör ett smart alternativ till dina nuvarande plastprodukter.

Läs mer

Materialguide.

Det är viktigt för oss att hjälpa våra kunder att ta välgrundade beslut. Därför har vi tagit fram en materialguide för att underlätta för dig som kund. 

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Här hittar du produkter som antingen har miljömärkning eller som uppfyller fastställda miljökrav från någon kontrollorganisation. 

Läs mer

Hållbarhet.

Vi är certifierade mot ISO standarden 14001:2015 för miljö, och 9001:2015 för kvalitet. Läs mer om vad detta innebär för våra kunder och om vårt miljöarbete.

Läs Mer

Återvinningsguide.

Genom att återvinna värdefullt material från förpackningar kan vi spara både råvara och energi. I vår återvinningsguide kan du läsa dig till om hur du bäst kan ta hand om olika material. 

Läs mer

Banta ner plasten i din restaurang.

Plastbantning är ett begrepp som blivit populärt den senaste tiden. På denna sidan ger vi dig praktiska tips på hur du kan minska ditt plastanvändande i din arbetsdag.

Läs mer

Tyvärr är ingen online för tillfället men du kan mejla din fråga till kontakt@tingstad.se!

Snabblänkar

Information