0
Till varukorgen & kassan 0,00 SEK 0 varor i varukorgen
Alla priser är
Exklusive moms
Exklusive moms
  • Alla priser är

  • Exklusive moms
  • Inklusive moms
Tillbaka Hem Kundservice Produktfrågor/Support

Produktfrågor/Support.

Gå in på den aktuella produkten på vår hemsida och klicka på ”Produktinformation”. Håll utkik efter Glas-& gaffelsymbolen som visar att produkten är testad och godkänd för livsmedelskontakt enligt gällande EU-direktiv. Produktdeklarationen beskriver även produktens egenskaper och i vilka temperaturer den kan användas.

Gå in på den aktuella produkten på vår hemsida och klicka på PDF:en ”Säkerhetsdatablad”. Du kan själv spara ned dokumentet. OBS Säkerhetsdatablad finns endast på kemiska produkter som omfattas av kraven i REACH-förordningen 1907/2006.

Sedan 1994 har alla verksamheter som tillverkar, importerar, för in eller säljer en förpackning eller en förpackad vara, ett ansvar för återvinning av de produkter som sätts på den svenska marknaden. Ansvaret regleras i SFS 2014:1073, den s.k. Förpackningsförordningen och gäller för alla typer av materialslag såsom plast, metall, papper och wellpapp.

För att möta myndigheternas krav om att ta ansvar för insamlingen och återvinningen bildades Förpackningsinsamlingen och REPA, som sedan 2013 går under namnet Förpacknings-och Tidningsinsamlingen, FTI. Ägare till FTI är idag de fem materialbolagen MetallKretsen, Plastkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning.

FTI drivs helt utan vinstintresse och ingen ekonomisk utdelning till ägarna får förekomma, detta för att kostnaden för insamling och återvinning så lite som möjligt ska påverka priset på varorna.

FTI har i uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Alla företag, oberoende om de är tillverkare, importör, restaurang eller butik är ansvariga för de förpackningar och tidningar de använt. Principen innebär att den part som belastar miljön negativt måste betala tillbaka till miljön för den belastning man orsakar

Tingstad är anslutet till FTI. Vi betalar månadsvis in förpackningsavgifter till FTI för varje såld förpackning av plast, metall, papper och wellpapp. Dessa avgifter baseras på varans vikt och aktuella förpackningsavgifter finns att hitta på FTI:s hemsida. Avgiften som betalas skall finansiera hanteringen för att förpackningen ska kunna återvinnas till nya produkter. Denna avgift tar vi i nästa steg ut från våra kunder, d.v.s. fyllarna av förpackningarna, vilket betyder att våra kunder själva inte behöver vara anslutna till FTI.

Genom att köpa era förpackningar av Tingstad hjälper du som kund till att ta ett ansvar för de produkter som du säljer och du kan vara säker på att förpackningsavgifterna betalas in.

Besök gärna www.ftiab.se för mer information.

•FP - är en förkortning för förpackning. Produkterna är förpackade i en kartong med ytteremballage.

•INFP - är en förkortning för innerförpackning. 1 innerförpackning är en säljsenhet som kan säljas i sig själv, eller som en del av en större kartong. Exempel: Engångshandskar kan säljas i förpackningar med 200 handskar (innerförpackning) och i en helkartong går det i 10 innerförpackningar.

•RL - är en förkortning för rulle.

Rensa
Dina senaste sökningar
    Snabblänkar

    Information