0
Gå til kassen 0,00 NOK 0 varer i handlekurven
Alle priser er
Eks.MVA
Eks.MVA
  • Alle priser er

  • Eks.MVA
  • inkl. MVA

Klimakompasset™.

Med Klimakompasset™ har vi på Tingstad sammen med forskningsinstituttet RISE tatt frem den største klimaberegningen av engangsprodukter som noen gang er blitt gjort. Et enkelt klimaverktøy, som gir deg mulighet til å sammenligne f.eks. pappkopper, engangsbestikk, matemballasje å få svar på spørsmålet - hva er egentlig mest klimasmart?

Spill film

Vi er overbeviste om at de beste valgene når det gjelder bærekraft er de valgene vi faktisk gjør selv. For at vi alle, fra produsenter til forbrukere, skal kunne omstille oss å behandle planeten vår som den behøver og fortjener, må det være lettere å velge klimasmart. Derfor har vi sammen med RISE Instituttet utviklet Klimakompasset™ - et enkelt verktøy som gjør bærekraft til noe forståelig og sammenlignbart.

Klimakompasset™ er et stort skritt i riktig retning, men betyr det at vi er klare? Langt fra. I dag forbrukes og kastes engangsprodukter i stadig større grad. Samtidig øker kravene til bærekraftige løsninger. Målet vårt er å endre vår egen virksomhet gjennom åpenhet og gjennomsiktighet, men også påvirke leddene som kommer både før og etter oss.

Med Klimakompasset™ ønsker vi å skape et bærekraftig system der hele markedet har tilgang til beslutninger som ble tatt på et tidligere tidspunkt, men også gi en forståelse av hva beslutningene betyr i sluttenden.

Se filmen om klimatkompasset

Vi vet mye om produktene våre, men hittil har det ikke vært noen sikker måte å svare på de avgjørende spørsmålene som: hva er egentlig det mest klimasmarte valget? Hvilket materiale skal man velge? Er lokalprodusert viktigere enn fossilfrie råvarer? Hvor viktig er det at produktet kan resirkuleres? Spiller det noen rolle om produktet importeres til Sverge, der vårt hovedlager befinner seg, med båt eller lastebil?

Vi ønsket å fordype oss i dette for å se om vi kan gjøre bærekraft til noe mer tilgjengelig, forståelig og fremfor alt sammenlignbart når det gjelder klimapåvirkningen av engangsproduktene våre. Selv om dette også er komplekse spørsmål med uendelig mange forskjellige synspunkter og meninger, kan vi ikke lenger la det hindre oss i å ta skrittet videre på veien mot et mer bærekraftig marked for våre produkter. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Med Klimakompasset™ ønsker vi å gi markedet en veiviser som gjør det enklere å ta gode bærekraftige valg.

ENKELT Å SAMMENLIGNE

Hvordan fungerer verktøyet?

Klimakompasset™ tar tempen på fire svært viktige miljøaspekter - såkalte klimakategorier. Hver kategori påvirker klimaet forskjellig, og verktøyet tar hensyn til og indikerer dette.

Avhengig av hvor bra - eller dårlig - et produkt presterer i de fire kategoriene, beregner verktøyet ut en totalsum av med klimapoeng. Klimakompasset™ viser totalsummen, men viser også hvor mye de forskjellige klimakategoriene påvirker for hvert enkelt produkt. På denne måten får du et enkelt sammenligningstall, og samtidig en forståelse av hva som ligger bak resultatet.

Verktøyet er ikke en livssyklusanalyse. Slike utregninger må gjøres individuelt for hvert produkt, det er kostbart, tidkrevende og vanskelige å sammenligne med hverandre. Målet vårt med Klimakompasset™ var å utvikle et pålitelig verktøy som gjør det enkelt å velge bærekraftig, og samtidig ta hensyn til de viktigste klimakategoriene. Det var også avgjørende for oss å finne en løsning som kan benyttes på alle engangsproduktene våre, slik at verktøyet kan yte mest mulig nytte for oss, kunder våre og det resterende markedet. Sammen med RISE har vi funnet en løsning som er vitenskapelig verifisert og omfattende nok til å vise en reell forskjell, samtidig som den er såpass enkel å benytte seg av at den faktisk vil bli brukt.

Hva påvirker klimaberegningen?

Sammen med RISE har vi identifisert de fire mest vesentlige klimakategoriene; Materiale, Transport, Produksjon og Sirkularitet/Gjenvinningsmulighet.

Klimakategoriene vektes sammen gjennom en vektingsmetode som RISE har utviklet basert på forskning og erfaring innen bærekraft, miljøanalyser og sirkulær økonomi.

Les om klimakategoriene våre

 

I samarbeid med RISE har vi identifisert de fire mest vesentlige klimakategoriene; Materiale, Transport, Produksjon og Sirkularitet/Gjenvinningsbarhet.

Klimakategoriene vektes sammen gjennom en vektingsmetode som RISE har utviklet basert på forskning og erfaring innen bærekraft, miljøanalyser og sirkulær økonomi.

MATERIALE

Materiale er en klimakategori med stor innvirkning. Det betyr at produkter med en høy andel fornybar eller resirkulert råvare, har stor betydelse for produktets endelige klimapoeng. Klimakompasset™ vurderer hvor høy andel fornybar eller resirkulert råvare produktet består av. Desto høyere prosentandel, desto høyere miljøpoeng.

TRANSPORT

Vurderingen er basert på etablert data for karbonavtrykk ved transport, utviklet av RISE. Tingstad sine importstrømmer er lagt inn i verktøyet i forhold til transportavstand, type transport, type drivstoff og størrelse på lasten. I praksis betyr dette at godt optimaliserte transportstrømmer kan ha et relativt lavt karbonavtrykk, selv om de transporteres flere kilometer. Dette er ikke en generell verdi, men hvert produkt er blitt vurdert og poengsatte i henhold til Tingstads enestående importbetingelser for akkurat dette produktet.

SIRKULARITET

Hvor effektivt produktet kan sirkuleres tilbake til nye materialer og produkter ved gjenvinning er et annet viktig klimaspekt. Derfor har vi i Klimakompasset™ tatt hensyn til de unike egenskapene til hvert enkelt materiale og fokusert på resirkulering. I tillegg til dette blir også tilgjengeligheten av eksisterende innsamlingssystemer for materialet vurdert. Men det har ingen større betydelse for klimaet hvis materialet samles inn og kan resirkuleres, hvis det ikke er noe ettermarked for det resirkulerte materialet. I praksis blir resultatet fortsatt deponi eller forbrenning. Derfor tar Klimakompasset™ også hensyn til om det finnes et ettermarked for det resirkulerte materialet. Sirkulariteten i Klimakompasset™ er vurdert på grunnlag av svenske forhold og systemer.

PRODUKSJON

Hvilken type energi som benyttes ved produksjon spiller også en stor rolle. Fornybar elektrisitet som f.eks. vindkraft har lavere karbonavtrykk enn fossil energi som kullkraft. Verktøyet tar hensyn til hvilken type energi som ble brukt til produksjon. Omfattende data fra RISE hvor de har målt elektrisitetsbruk og karbonavtrykk fra andre land, gir grunnlaget for denne vurderingen.

KOMPASSPOENG

Hvordan produktet presterer i hver av de fire klimakategoriene, vektet mot hvor mye hver kategori veier, blir samlet til en sluttverdi. Denne verdien presenteres på en skala fra 1-5, der 1 gir laveste klimapoeng, og 5 gir høyeste. Klimakompasset™ visualiserer deretter verdien av hvert produkt på en enkel måte, og gir deg muligheten til å enkelt sammenligne alle produktene som er vurdert ved hjelp av verktøyet.

For mer informasjon om Klimakompasset™:

Tingstad

Johanna Ossiansson, Miljöchef Tingstad

Johanna.ossiansson@tingstad.se

RISE

Tatjana Karpenja, Projektledare RISE

tatjana.karpenja@ri.se

 

Klimatkompassen-Logo.jpg

KANSKJE DU OGSÅ HAR INTERESSE AV

Materialeguide.

Det er viktig for oss å hjelpe kundene våre med å ta gode valg, og vi arbeider iherdig med å spre informasjonen til kundene våre. Vi har derfor satt sammen en materialguide så det skal bli enklere for deg som kunde å finne det du ønsker.

Les mer

Reduser plastforbruket i restauranten din.

De seneste årene har folk virkelig fått øynene opp for det enorme plastforbruket vårt. Mange ønsker å redusere eller kutte helt ut unødvendig bruk av plast. På denne siden gir vi deg praktiske tips til hvordan du kan bruke mindre plast på jobben.

Les mer

Kommuniser med kundene dine.

Her har vi samlet materiell som du kan bruke til å kommunisere med kundene dine. Skilt som forteller kundene dine om materialet du har valgt, etiketter som forteller at virksomheten din har gått over til mer bærekraftige produkter eller skilt som oppfordre kunder til å minimere forsøpling i Norge.

Les mer

Plast- og engangsemballasje.

Plast og engangsemballasje har blitt et symbol på vår lite bærekraftige livsstil. Men er plast og engangsemballasje bare dårlig? Her kan du lese om fordeler og bakdeler med plast som materiale, alternativer til plast og hva som skjer i bransjen.

Les mer

Kunnskap er makt.

I kunnskapssenteret vårt får du smarte tips, råd og fakta om alt fra håndhygiene og rengjøringsrutiner, til veiledning av materialvalg og materialgjenvinning.

Les mer

Dessverre er ingen online, men du kan sende oss en e-post til ordre@tingstad.se!

Fjern
Dine siste søk
    Hurtiglinker

    Information