Bæredygtighed.

Vi er engageret i at drive flere bæredygtigheds-spørgsmål for at påvirke vores leverandører, vores egen virksomhed og vores kunder. Vores engagement slutter ikke der - vi er også involveret i en række projekter, som kan bidrage til at gøre verden lidt bedre.

VORES BÆREDYGTIGHEDS MÅL

VORES MÅL 2022

Vedvarende energi.

 • Mindske vores energiforbrug
 • Mindske vores fjernvarmeforbrug
 • Mindske vores udslip fra vores firmabiler
 • Forny og miljømæssigt forbedre vores vognflåde

VORES MÅL 2022

Gode arbejdsforhold og en sund økonomisk vækst.

 • Alle vores leverandører skal underskrive vores adfærdskodeks
 • Øge andelen at besøgte leverandører i risikolande
 • Øge kundetilfredsheden hos vores kunder og aldrig understige 95 % kundetilfredshed

VORES MÅL 2022

Ansvarligt forbrug.

 • Øge kendskabet til forskellige råmaterialer
 • Alle vores produkter skal have godkendt dokumentation
 • Alle vores medarbejdere, der håndterer farligt gods, skal have ADR gennemført et ADR-kursus

VORES MÅL 2022

Klimapåvirkning.

 • Mindske unødvendige transporter, de skal ikke overstige 5%
 • Vi skal bevare en høj leveringspålidelighed på mindst 98%
 • Mindske udslippet fra vores lastbiler
 • Miljømæssigt forbedre vores lastbilflåde
 • Vi skal mindske vores vandforbrug

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT 2021

Hvordan lykkedes vi med målene i 2021?

I vores bæredygtighedsrapport forklarer vi, hvordan vi har identificeret hvilke mål, vi skal arbejde med, og rapporterer, hvad vi har arbejdet med inden for hvert mål, og hvordan vi har lykkedes at nå dem.

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT 2021

BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK OG PLASTVISION

Bæredygtighed skal være et grundlæggende og vejledende princip for hele vores virksomhed. Vi er bindeleddet mellem producent og forbruger, og omgivet af virksomheder fra begge lejre. Vore mål er derfor at sætte bæredygtighed øverst på dagsordenen i hele v

Vi har valgt at fokusere bæredygtighed på fire primære områder, hvor vi vil og skal gøre en forskel.

VORES LEVERANDØRER

Vi betragter vores leverandører som en forlængelse af vores virksomhed. Deres fabrikker, miljøpåvirkning og medarbejderforhold er en elementær del af de produkter, som vi efterfølgende leverer på det nordiske marked. At være en ansat i en virksomhed, som vi samarbejder med, skal derfor i relativt forhold overholde de arbejds- og sikkerhedsmæssige rettigheder, som de ansatte hos Tingstad har. At være Tingstad-leverandør indebærer også, at vi kræver og sikrer, at man, som Tingstad, tager hensyn til miljøet og samfundet og har etableret bæredygtighedsprincipper, der gennemsyrer virksomheden. Vores adfærdskodeks og revisioner hos vores leverandører udgør et vigtigt redskab i hvordan vi kommunikerer, følger op på og forbedrer forholdene for de virksomheder og medarbejdere, der producerer de artikler, som Tingstad sælger på det nordiske marked.

VORES EGEN VIRKSOMHED

At drive virksomhed, uanset karakteren, sker i en eller anden grad på bekostning af miljøet. Her har vi at udarbejde strenge retningslinjer og målsætninger,  der skal sikre, at vores virksomhed drives med så lav en miljøbelastning som muligt. Vores transportudslip skal optimeres og således mindskes hvert år. Vores medarbejdere skal kunne give bæredygtig vejledning til vores kunder og vide, hvordan de skaber en mere bæredygtig arbejdsgang hos Tingstad. Vores driftsaffald og energiforbrug skal optimeres og således mindskes hvert år.

VORES SORTIMENT

Vi har etableret os som en aktør, der er kendt for sit enorme sortiment. Med dette følger der et stort ansvar. Ud over bredden i vores produktsortiment tilbyder vi også kunderne en lignende bredde, når det kommer til bæredygtige produktalternativer. Vi skal derfor sikre, at vores produktportefølje indeholder et velsammensat produktudvalg, som:

 • Er velegnet til genbrug eller genvinding
 • Er fremstillet på en ansvarsfuld eller lokalproduceret måde
 • Er fremstillet af fossilfrie råvarer eller kræver så lidt af naturens resurser som muligt
 • Har en certificeret miljømærkning

I 2014 oprettede vi produktafdelingen "Et mere bæredygtigt valg". Vores vision er, at vi skal være på forkant inden for bæredygtighed, og løbende præsentere nye innovative produktalternativer. Vi skal fortsat respektere, at vores kunder sætter pris på forskellige miljøaspekter, når det kommer til produktvalg, og derfor løbende introducere nyheder inden for de fire kategorier af mere bæredygtige produktvalg.

VORES OMVERDEN

De dele af verden og samfundet, som vi gennem vores forretning ikke direkte kan påvirke, berører alligevel Tingstad på et medmenneskeligt plan. Vi har besluttet at årligt afsætte en del af vores virksomheds overskud til at forbedre forholdene for udsatte, såvel nationalt som internationalt. Vi vil identificere initiativer, organisationer, foreninger og initiativer, der har til hensigt at ændre og forbedre vilkårene for de mindre privilegerede og udsatte omkring os, som vi som medarbejdere eller virksomhed ikke ellers når ud til i vores hverdag.

VORES PLASTVISION

Plast er et materiale, der kan bidrage til et bæredygtigt samfund ved fx at optimere transporter og øge holdbarheden på fødevarer, men plast er også en miljøbelastning, da plast er fremstillet af fossile råstoffer, og som affald i naturen er plast et stort problem for miljøet og dyrene. Tingstad har udarbejdet en plastvision om at mindske, justere og tage ansvar for den plast, som vores virksomhed bruger og sælger.

 • I 2019 skal Tingstad tilbyde mindst ét alternativ til alle engangsartikler i plast, som vi sælger - MÅL OPNÅET

 • Inden 2021 skal engangsartikler som tallerkener, sugerør, bestik og drinkspinde være udfaset af sortimentet
 • Senest i 2025 skal 50 % af alle engangsartikler, vi sælger, være fremstillet af ikke-fossile materialer eller af genbrugsfossilmaterialer.

 

PROJEKTER VI STØTTER

Plastic Bank.

In 2021, Tingstad has become a partner of Plastic Bank and in 2022, we at Tingstad will launch new pump soaps, marked with Plastic Bank. This label means that for each bottle sold, we donate a sum that guarantees that 5 plastic bottles are picked up and prevented from ending up in the sea. Our hope and wish is that this will generate a good contribution to a better world environmentally and socially.

Giving Tuesday.

Giving Tuesday was created in 2012 as a counter-reaction to consumption days such as Black Friday and Cyber Monday, where the focus was instead on care, giving and an encouragement to do good. In 2022, Tingstad was involved and supported Giving Tuesday with the call to swisha SEK 20, corresponding to a breakfast for a homeless person. The response was good and this resulted in Tingstad and Tingstad's employees donating a total of 500 breakfasts together. Money and breakfasts that make a big difference where it is really needed.

Beepartners.

Tingstad supports Beepartners. Beepartner's mission is to create greener cities for the future. In the spring of 2021, 30,000 bees moved into a hive on our roof. By being a sponsor of all these bees, we benefit our local environment at the same time as we develop our environmental work and hope to spread the knowledge about the bees' role as pollinators.

How important bees and pollinating insects are to us humans has probably not escaped anyone. Bees and other pollinators play a key role in biodiversity and food production. We have already harvested our first honey, which in itself is another good and wonderful advantage of being sponsors of bees.

Stiftelsen Fistulasygehuset.

Tingstad har siden 2009 støttet Stiftelsen Fistula med et årligt bidrag. Fistulasygehuset ligger i Etiopiens hovedstad Addis Abeba og er et sygehus for kvinder med fødselsskader, obstetrisk fistula. 

Kvinder har som gruppe en underordnet stilling, lider ofte af underernæring, men skal arbejde hårdt med at bære brænde og vand.  Omskæring er almindeligt forekommende. Trods lovgivning bliver piger stadig tidligt gift og gravide som meget unge. Det fører til svære fødsler, hvor barnet dør, med underlivsskader for den unge mor som følge. Tarm og urinblære fungerer ikke, og hun bliver ildelugtende, udstødt og smidt ud af sin familie. Gennem operation og kærlig omsorg hjælper Fistulasygehuset pigerne tilbage til et menneskeværdigt liv.   

Stiftelsen Fistulasjukhuset er en almennyttig, partipolitisk og religiøst uafhængig stiftelse, som har et stort behov for donationer for at kunne drive sit arbejde. 

For at læse mere om stiftelsen, besøg www.fistulasjukhuset.org

Tingstad støtter Faktum.

Faktum blev grundlagt i 2001 i Göteborg og er Götalands gadeavis. Alle hjemløse eller socialt udsatte kan begynde at sælge Faktum. Sælgerne køber avisen for 40 kroner, sælger den for 80 og beholder forskellen. Arbejdet indebærer oftest mere end bare at tjene penge på avissalg, det indebærer også at tage ansvar, planlægge sin hverdag, skabe rutiner og blive en del af en social sammenhæng. Faktum arbejder også med at skabe debat og opinion omkring hjemløshed og socialt udsatte.

Pippi of Today.

I dag er millioner af piger tvunget til at forlade deres hjem og flytte, ikke kun til helt nye byer, men også til nye lande. Pippi of Today-kampagnen er et initiativ fra Astrid Lindgren Aktiebolag i samarbejde med Save the Children og støttes af virksomheder over hele verden. Tingstad er involveret og støtter kampagnen ved at producere to papirkopper i forskellige størrelser med Pippi-motiver. For hver solgt pakke donerer vores kunder sammen med os SEK 50 til Save the Children's arbejde for piger på flugt.

I dag er næsten 80 millioner mennesker på flugt. Mere end halvdelen, 53 procent, er børn under 18 år. Anslået 138.600 børn er helt alene og adskilt fra deres forældre. Piger er særligt sårbare uden adgang til sikre steder, migrationsruter og support. ”I 2019 interviewede vi piger fra mange forskellige lande for bedre at forstå, hvad de kan udholde, og hvordan vi bedst kan nå dem med den rigtige indsats. Men der er stadig for lidt statistik og viden om pigernes specifikke situation. Med de indsamlede penge vil vi være i stand til at udfylde dem
viden huller og udvide vores arbejde for piger på flugt, ”sagde Helena Thybell, generalsekretær for Save the Children. *

* Kilde: UNHCR og Save the Children

Göteborgs Räddningsmission.

Vinteren i Sverige kan være kold og barsk ikke mindst for dem, der ikke har tag over hovedet.  I 2020 valgte Tingstad at donere vinterjakker til Göteborgs Redningsmission samt mad til deres egen købmand "Maträtt".

Göteborgs Redningsmission er en almennyttig forening og en ngo, som udfører med socialt arbejde.  Organisationens opgave er at gøre opmærksom på og modvirke forhold i samfundet som fører til og forværrer social udsathed og ekskludering. Visionen er, at alle mennesker har ret til et værdigt liv.  Det er en stor udfordring at beskæftige sig med socialt arbejde i Göteborg i dag. Folk med erfaring ved, at det tager tid. Hvert aktivitetsområde i Göteborgs Redningsmission har sine udfordringer. At påvirke og mobilisere for at der skal være beskyttede boliger i byen til kvinder, som tvinges til at sælge deres kroppe på Göteborgs gader er en udfordring. En anden udfordring er, at 4.000 personer i Göteborg ikke har tag over hovedet eller mad nok til at klare sig.

"Maträtt" er redningsmissionens egen købmand. Et socialt supermarked, der sælger madspild, tilbyder jobtræning og bekæmper fødevarefattigdom. Alle er velkomne til at shoppe i butikken, men det er primært for medlemmer med lave indkomster, der har svært ved at få penge nok i almindelige købmandsforretninger.

 

MILJØ OG KVALITET

Vi er certificerede iht. ISO-standard 14001:2015 for miljø, og 9001:2015 for kvalitet. Dette kan vores kunder forvente:
01

Mindst 98 % af vores leverancer skal nå kunden til aftalt tid. Vi måler alle leverancer, og handler øjeblikkeligt, uden forsinkelse, hvis noget går galt.

02

Vi leverer kun produkter fra producenter, der overholder den gældende lov og efterlever FN's adfærdskodeks. Vi gennemfører løbende revisioner på fabrikker i Asien og giver revisionsrapporterne videre til vores kunder.

03

Vi dokumenterer, hvad vores kunder mener. Hver mening tæller, og vores mål er at reagere hurtigt på eventuel feedback.

04 Vi foretager kvalitetskontrol af vores kunders produkter, og garanterer sporbarhed i hele produktionskæden.
05

Det er vores opgave at holde os opdaterede om de love og bestemmelser, som vores kunders produkter er omfattet af. Tingstads kunder skal kunne undersøges af myndighederne, uden at det giver grund til bekymring. 

06

Vi tager ansvaret for løbende at introducere produkter, der udgør et mere bæredygtigt alternativ .

EN DEL AF VIRKSOMHEDEN

ISO-certificeret siden 90'erne.

Siden 90'erne har vi været ISO-certificeret og i 2016 var vi en af de første i branchen, der modtog ISO-certificeringer for kvalitet og miljø 14001:2015 og 9001:2015.

Vores ISO-arbejde indebærer, at alle vores afdelinger arbejder med miljø og kvalitet, vores personale er uddannet og vi arbejder hele tiden på at forbedre vores arbejde.

Læs mere
VORES ADFÆRDSKODEKS

En god forretning handler om mere end penge.

Ved at tage ansvar og drive god forretning, der er ikke kun er god for os og vores kunder – men for hele kæden – fletter vi bæredygtighed sammen med indkøb.

Et grundlæggende krav, vi stiller til alle vores leverandører, er at opretholde høje standarder for etiske, sociale og miljømæssige forhold i deres virksomhed. Vi gennemfører også planlagte og ikke-planlagte besøg og revisioner hos leverandører i risikolande.

Læs mere
LET AT VÆLGE RIGTIGT

Et mere bæredygtigt valg.

Her har vi samlet alle de produkter, der udgør et mere bæredygtigt alternativ i forhold til de traditionelle produkter. Der kan være produkter med miljømærkning, af mere bæredygtige materialer eller en anden egenskab, som giver dem miljømæssige fordele.

Se produkter

Materialguider.

Det er vigtigt for os at hjælpe vores kunder med at tage velbegrundede beslutninger, og vi arbejder konstant med at øge informationen til kunden. Denne materialeguide er en del af dette arbejde. 

Læs mere

Recycle.

Many containers contain valuable materials which we through recycling can save both raw materials and energy. Here you can read more on how to recycle different materials.

Reduce the plastics in your restaurant.

Plastic detox is a concept that has become popular recently. Here you will find tips on how you can reduce the use of platic in your restaurant. 

Communicate with your customers.

Here we have collected material that you can use in the communication to your customers. Signs that tell your customers about the material you have chosen, labels that tell you that your business has transitioned to more sustainable products or an appeal to help reduce debris in Sweden.

Read more

Plastic and disposable packaging.

Plastic and packaging have become a symbol of our unsustainable lifestyle. But are plastic and disposable packaging just bad? Here you can read about the advantages and disadvantages of plastic as a material, alternatives to plastic and what is happening in the industry.

Read more

Knowledge rules.

In our knowledge center you can get tips about different products, materials and you can find guides that can help you in your daily work rutine. Here you will find for example information about how to recycle different materials for tips and advice when starting a restaurant.

Read more

This is Tingstad.

Afspil film

Desværre er ingen online, men du kan sende os en e-mail til kontakt@tingstad.se!

Hurtige links

Information