0
Til indkøbskurven og kassen 0,00 DKK 0 varer i indkøbsvognen

Bæredygtighed.

Vi leverer over 70.000 artikler til det nordiske marked. Vi har derfor et stort ansvar, er engagerede og tager flere bæredygtighedsinitiativer, som påvirker vores leverandører, vores forretning og vores kunder. Vores engagement stopper ikke der, vi er involveret i en række forskellige projekter, der er med at gøre verden til et bedre sted.

VORES BÆREDYGTIGHEDS MÅL

VORES MÅL 2020

Vedvarende energi.

 • Mindske vores energiforbrug
 • Mindske vores fjernvarmeforbrug
 • Mindske vores udslip fra vores firmabiler
 • Forny og miljømæssigt forbedre vores vognflåde

VORES MÅL 2020

Gode arbejdsforhold og en sund økonomisk vækst.

 • Alle vores leverandører skal underskrive vores adfærdskodeks
 • Øge andelen at besøgte leverandører i risikolande
 • Øge kundetilfredsheden hos vores kunder og aldrig understige 95 % kundetilfredshed

VORES MÅL 2020

Ansvarligt forbrug.

 • Øge kendskabet til forskellige råmaterialer
 • Alle vores produkter skal have godkendt dokumentation
 • Alle vores medarbejdere, der håndterer farligt gods, skal have ADR gennemført et ADR-kursus

VORES MÅL 2020

Klimapåvirkning.

 • Mindske unødvendige transporter, de skal ikke overstige 5%
 • Vi skal bevare en høj leveringspålidelighed på mindst 98%
 • Mindske udslippet fra vores lastbiler
 • Miljømæssigt forbedre vores lastbilflåde
 • Vi skal mindske vores vandforbrug

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT 2019

Hvordan lykkedes vi med målene i 2019?

I vores bæredygtighedsrapport forklarer vi, hvordan vi har identificeret hvilke mål, vi skal arbejde med, og rapporterer, hvad vi har arbejdet med inden for hvert mål, og hvordan vi har lykkedes at nå dem.

TILL REDOVISNINGEN

BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK OG PLASTVISION

Bæredygtighed skal være et grundlæggende og vejledende princip for hele vores virksomhed. Vi er bindeleddet mellem producent og forbruger, og omgivet af virksomheder fra begge lejre. Vore mål er derfor at sætte bæredygtighed øverst på dagsordenen i hele v

Vi har valgt at fokusere bæredygtighed på fire primære områder, hvor vi vil og skal gøre en forskel.

VORES LEVERANDØRER

Vi betragter vores leverandører som en forlængelse af vores virksomhed. Deres fabrikker, miljøpåvirkning og medarbejderforhold er en elementær del af de produkter, som vi efterfølgende leverer på det nordiske marked. At være en ansat i en virksomhed, som vi samarbejder med, skal derfor i relativt forhold overholde de arbejds- og sikkerhedsmæssige rettigheder, som de ansatte hos Tingstad har. At være Tingstad-leverandør indebærer også, at vi kræver og sikrer, at man, som Tingstad, tager hensyn til miljøet og samfundet og har etableret bæredygtighedsprincipper, der gennemsyrer virksomheden. Vores adfærdskodeks og revisioner hos vores leverandører udgør et vigtigt redskab i hvordan vi kommunikerer, følger op på og forbedrer forholdene for de virksomheder og medarbejdere, der producerer de artikler, som Tingstad sælger på det nordiske marked.

VORES EGEN VIRKSOMHED

At drive virksomhed, uanset karakteren, sker i en eller anden grad på bekostning af miljøet. Her har vi at udarbejde strenge retningslinjer og målsætninger,  der skal sikre, at vores virksomhed drives med så lav en miljøbelastning som muligt. Vores transportudslip skal optimeres og således mindskes hvert år. Vores medarbejdere skal kunne give bæredygtig vejledning til vores kunder og vide, hvordan de skaber en mere bæredygtig arbejdsgang hos Tingstad. Vores driftsaffald og energiforbrug skal optimeres og således mindskes hvert år.

VORES SORTIMENT

Vi har etableret os som en aktør, der er kendt for sit enorme sortiment. Med dette følger der et stort ansvar. Ud over bredden i vores produktsortiment tilbyder vi også kunderne en lignende bredde, når det kommer til bæredygtige produktalternativer. Vi skal derfor sikre, at vores produktportefølje indeholder et velsammensat produktudvalg, som:

 • Er velegnet til genbrug eller genvinding
 • Er fremstillet på en ansvarsfuld eller lokalproduceret måde
 • Er fremstillet af fossilfrie råvarer eller kræver så lidt af naturens resurser som muligt
 • Har en certificeret miljømærkning

I 2014 oprettede vi produktafdelingen "Et mere bæredygtigt valg". Vores vision er, at vi skal være på forkant inden for bæredygtighed, og løbende præsentere nye innovative produktalternativer. Vi skal fortsat respektere, at vores kunder sætter pris på forskellige miljøaspekter, når det kommer til produktvalg, og derfor løbende introducere nyheder inden for de fire kategorier af mere bæredygtige produktvalg.

VORES OMVERDEN

De dele af verden og samfundet, som vi gennem vores forretning ikke direkte kan påvirke, berører alligevel Tingstad på et medmenneskeligt plan. Vi har besluttet at årligt afsætte en del af vores virksomheds overskud til at forbedre forholdene for udsatte, såvel nationalt som internationalt. Vi vil identificere initiativer, organisationer, foreninger og initiativer, der har til hensigt at ændre og forbedre vilkårene for de mindre privilegerede og udsatte omkring os, som vi som medarbejdere eller virksomhed ikke ellers når ud til i vores hverdag.

VORES PLASTVISION

Plast er et materiale, der kan bidrage til et bæredygtigt samfund ved fx at optimere transporter og øge holdbarheden på fødevarer, men plast er også en miljøbelastning, da plast er fremstillet af fossile råstoffer, og som affald i naturen er plast et stort problem for miljøet og dyrene. Tingstad har udarbejdet en plastvision om at mindske, justere og tage ansvar for den plast, som vores virksomhed bruger og sælger.

 • I 2019 skal Tingstad tilbyde mindst ét alternativ til alle engangsartikler i plast, som vi sælger
 • Inden 2021 skal engangsartikler som tallerkener, sugerør, bestik og drinkspinde være udfaset af sortimentet
 • Senest i 2025 skal 50 % af alle engangsartikler, vi sælger, være fremstillet af ikke-fossile materialer eller af genbrugsfossilmaterialer.

 

PROJEKTER VI STØTTER

Human Bridge.

We support the Swedish aid organization Human Bridge. Human Bridge is working for people in countries in Africa and Eastern Europe by collecting, repairing and distributing medical supplies and disability equipment. Human Bridge was founded by Läkarmissionenv and Erikshjälpen in 2001.

Cancerfonden.

Vi er glade for, som virksomhedsven 2017, at være med og at have bidraget til fondens indsamling til Rosa Bandet og deres vigtige forskning i brystcancer. For at øge kendskabet til cancerfondens arbejde og dette vigtige spørgsmål, fremhæver vi alle rosa produkter i vores sortiment i oktober måned.  Sammen kan vi sørge for at færre rammes og flere overlever deres sygdom.  

Cancerfonden er en uafhængig, almennyttig indsamlingsorganisation, som arbejder for at flere skal overleve og færre skal rammes af cancer. For at nå dertil arbejder Cancerfonden med forskningsfinansiering, videnspredning og påvirkning. Siden Cancerfonden blev grundlagt i 1951 har de uddelt næsten 9 milliarder kroner til svensk cancerforskning.  Cancerfondens Rosa Bandet-kampagne gennemføres i oktober hvert år med det formål at finansiere cancerforskning, sprede viden om cancerforebyggelse og brystcancer samt  påvirkningsarbejde.            

Stiftelsen Fistulasygehuset.

Tingstad har siden 2009 støttet Stiftelsen Fistula med et årligt bidrag. Fistulasygehuset ligger i Etiopiens hovedstad Addis Abeba og er et sygehus for kvinder med fødselsskader, obstetrisk fistula. 

Kvinder har som gruppe en underordnet stilling, lider ofte af underernæring, men skal arbejde hårdt med at bære brænde og vand.  Omskæring er almindeligt forekommende. Trods lovgivning bliver piger stadig tidligt gift og gravide som meget unge. Det fører til svære fødsler, hvor barnet dør, med underlivsskader for den unge mor som følge. Tarm og urinblære fungerer ikke, og hun bliver ildelugtende, udstødt og smidt ud af sin familie. Gennem operation og kærlig omsorg hjælper Fistulasygehuset pigerne tilbage til et menneskeværdigt liv.   

Stiftelsen Fistulasjukhuset er en almennyttig, partipolitisk og religiøst uafhængig stiftelse, som har et stort behov for donationer for at kunne drive sit arbejde. 

For at læse mere om stiftelsen, besøg www.fistulasjukhuset.org

Social Partner til Gothia Cup!

Gothia Cup er verdens største og mest internationale fodboldturnering. Her opstår møder mellem unge fra forskellige dele af verden.Tingstad er Social Partner, hvilket blandt andet indebærer, at vi støtter Gothia Cups program, som hjælper fodboldhold, som ikke elles havde kunnet deltage i turneringen af blandt andet økonomiske årsager. Vi får også æren af at være fadder for et ungdomshold.  Hold udkig på vores hjemmeside og på sociale medier for at følge vores fodboldsommer! 

Göteborgs Räddningsmission.

Vinteren i Sverige kan være kold og barsk ikke mindst for dem, der ikke har tag over hovedet.  I 2018 valgte Tingstad at donere 400 vinterjakker til Göteborgs Redningsmission. 

Göteborgs Redningsmission er en almennyttig forening og en ngo, som udfører med socialt arbejde.  Organisationens opgave er at gøre opmærksom på og modvirke forhold i samfundet som fører til og forværrer social udsathed og ekskludering. Visionen er, at alle mennesker har ret til et værdigt liv.  Det er en stor udfordring at beskæftige sig med socialt arbejde i Göteborg i dag. Folk med erfaring ved, at det tager tid. Hvert aktivitetsområde i Göteborgs Redningsmission har sine udfordringer. At påvirke og mobilisere for at der skal være beskyttede boliger i byen til kvinder, som tvinges til at sælge deres kroppe på Göteborgs gader er en udfordring. En anden udfordring er, at 4.000 personer i Göteborg ikke har tag over hovedet eller mad nok til at klare sig.  

Tingstad støtter Faktum.

Faktum blev grundlagt i 2001 i Göteborg og er Götalands gadeavis. Alle hjemløse eller socialt udsatte kan begynde at sælge Faktum. Sælgerne køber avisen for 30 kroner, sælger den for 60 og beholder forskellen. Arbejdet indebærer oftest mere end bare at tjene penge på avissalg, det indebærer også at tage ansvar, planlægge sin hverdag, skabe rutiner og blive en del af en social sammenhæng. Faktum arbejder også med at skabe debat og opinion omkring hjemløshed og socialt udsatte.

MILJØ OG KVALITET

Vi er certificerede iht. ISO-standard 14001:2015 for miljø, og 9001:2015 for kvalitet. Dette kan vores kunder forvente:
01

Mindst 98 % af vores leverancer skal nå kunden til aftalt tid. Vi måler alle leverancer, og handler øjeblikkeligt, uden forsinkelse, hvis noget går galt.

02

Vi leverer kun produkter fra producenter, der overholder den gældende lov og efterlever FN's adfærdskodeks. Vi gennemfører løbende revisioner på fabrikker i Asien og giver revisionsrapporterne videre til vores kunder.

03

Vi dokumenterer, hvad vores kunder mener. Hver mening tæller, og vores mål er at reagere hurtigt på eventuel feedback.

04 Vi foretager kvalitetskontrol af vores kunders produkter, og garanterer sporbarhed i hele produktionskæden.
05

Det er vores opgave at holde os opdaterede om de love og bestemmelser, som vores kunders produkter er omfattet af. Tingstads kunder skal kunne undersøges af myndighederne, uden at det giver grund til bekymring. 

06

Vi tager ansvaret for løbende at introducere produkter, der udgør et mere bæredygtigt alternativ .

EN DEL AF VIRKSOMHEDEN

ISO-certificeret siden 90'erne.

Siden 90'erne har vi været ISO-certificeret og i 2016 var vi en af de første i branchen, der modtog ISO-certificeringer for kvalitet og miljø 14001:2015 og 9001:2015.

Vores ISO-arbejde indebærer, at alle vores afdelinger arbejder med miljø og kvalitet, vores personale er uddannet og vi arbejder hele tiden på at forbedre vores arbejde.

Læs mere
VORES ADFÆRDSKODEKS

En god forretning handler om mere end penge.

Ved at tage ansvar og drive god forretning, der er ikke kun er god for os og vores kunder – men for hele kæden – fletter vi bæredygtighed sammen med indkøb.

Et grundlæggende krav, vi stiller til alle vores leverandører, er at opretholde høje standarder for etiske, sociale og miljømæssige forhold i deres virksomhed. Vi gennemfører også planlagte og ikke-planlagte besøg og revisioner hos leverandører i risikolande.

Læs mere
LET AT VÆLGE RIGTIGT

Et mere bæredygtigt valg.

Her har vi samlet alle de produkter, der udgør et mere bæredygtigt alternativ i forhold til de traditionelle produkter. Der kan være produkter med miljømærkning, af mere bæredygtige materialer eller en anden egenskab, som giver dem miljømæssige fordele.

Se produkter

Materialguider.

Det er vigtigt for os at hjælpe vores kunder med at tage velbegrundede beslutninger, og vi arbejder konstant med at øge informationen til kunden. Denne materialeguide er en del af dette arbejde. 

Læs mere

Recycle.

Many containers contain valuable materials which we through recycling can save both raw materials and energy. Here you can read more on how to recycle different materials.

Reduce the plastics in your restaurant.

Plastic detox is a concept that has become popular recently. Here you will find tips on how you can reduce the use of platic in your restaurant. 

Communicate with your customers.

Here we have collected material that you can use in the communication to your customers. Signs that tell your customers about the material you have chosen, labels that tell you that your business has transitioned to more sustainable products or an appeal to help reduce debris in Sweden.

Read more

Plastic and disposable packaging.

Plastic and packaging have become a symbol of our unsustainable lifestyle. But are plastic and disposable packaging just bad? Here you can read about the advantages and disadvantages of plastic as a material, alternatives to plastic and what is happening in the industry.

Read more

Knowledge rules.

In our knowledge center you can get tips about different products, materials and you can find guides that can help you in your daily work rutine. Here you will find for example information about how to recycle different materials for tips and advice when starting a restaurant.

Read more

This is Tingstad.

Afspil film

Desværre er ingen online, men du kan sende os en e-mail til kontakt@tingstad.se!

Hurtige links

Information