0
Till Kassan 0,00 SEK 0 varor i varukorgen
Alla priser visas
Exklusive moms
Exklusive moms
 • Alla priser visas

 • Exklusive moms
 • Inklusive moms

Återvinning.

Många förpackningar innehåller värdefullt material som vi genom att återvinna sparar både råvara och energi genom. Nedanför hittar du information om hur du bäst kan avfallssortera olika material.

Idag är miljötänk och hållbarhet något som efterfrågas i allt större utsträckning inom alla typer av branscher. Många förpackningar innehåller värdefullt material som genom återvinning gör det möjligt att spara både råvaror och energi. Därför är det viktigt för företag och verksamheter att ta hand om sitt avfall på bästa sätt. I denna guide har vi samlat information om hur du som företag kan jobba med återvinning, vad du bör tänka på angående olika material och hur du sorterar rätt för att material ska kunna återvinnas.

Varför är det viktigt att återvinna?

De flesta material som vi har i våra produkter idag kommer ifrån naturen och naturens resurser är inte oändliga. Genom att återvinna material kan vi minska förbrukningen av naturens resurser och låta förbrukat material cirkulera tillbaka och bli till nya produkter eller energi. Här nedanför har vi listat fördelar med återvinning:

 • MINSKAD FÖRBRUKNING AV JORDENS RESURSER

Genom återvinning av material så kan vi spara på jordens resurser. 

 • MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING

Genom att återvinna produkter som kan vi utvinna energi genom förbränning. Dessutom så är det inte lika energikrävande att bearbete återvunnet material jämfört med att ta fram produkter av nyråvara. 

 • MINDRE LUFTFÖRORENINGAR

Tillverkning av produkter med returråvara är också i många fall mindre belastande för miljön. Till exempel så minskar användandet av returpapper luftföroreningar med 74%. 

 

ÅTERVINNINGSSTATISTIK

Här nedanför ser du andelen återvunnet material i Sverige under 2017. 

    Atervinningsstatistik-Glas.jpg Atervinningsstatistik-Kartong.jpg atervinningsstatistik-Metall.jpg atervinningsstatistik-Tidning.jpg atervinningsstatistik-Plast.jpg

Källa: FTI, 2018

Lär dig mer om

Plastförpackningar.

Exempel: Plasformar, plasttallrikar, plastflaskor, plastburkar, plastdunkar, plastlock, plastpåsar, plasttuber och frigolit

Läs mer

Pappersförpackningar.

Exempel: kartonger, wellpapp, påsar och kassar

Läs mer

Metallförpackningar.

Exempel: Aluminiumfolie, aluminimförpackningar, tomma sprayburkar, tuber, kapsyler, lock etc.

Läs mer

Fem återvinningstips för företag.

Här nedanför hittar du fem punkter som hjälper dig att fixa en återvinning som fungerar.

1. SORTERA DITT AVFALL

Genom att skaffa rätt utrustning så underlättas avfallshanteringsjobbet. Vi erbjuder avfallskärl, sopsäckar, märkningsettiketter och andra praktiska produkter. Se vårt sortiment genom klicka här.

2. HITTA DIN NÄRMASTE MOTTAGNINGSPUNKT

På FTI:s mottagningspunkter kan du lämna in ditt företags använda pappers-, plast- och metallförpackningar. Du får lämna max en kubikmeter per materialslag och gång. Om du vill veta vad din närmaste mottagningspunkt finns och vad de har för kvalitetskrav som gäller för det material du lämnar kan du gå in på ftiab.se/mottagningspunkt

3. KOLLA MED DIN KOMMUN

Om du tänkt att lämna dina förpackningar på närmaste återvinningscentral är det bra att kolla med din kommun vad som gäller där du bedriver din verksamhet. Oftas går det bra att lämna en mindre mängd till en begränsad kostnad, ibland gratis.

4. TIPS FRÅN FASTIGHETSÄGAREN

Har du en fast lokal så kan det vara bra att bra med fastighetsägaren om avfallshantering. De kan ofta ge er tips på lösningar eller tips på avfallsentrepenörer. 

5. ANLITA EN GODKÄND AVFALLSENTREPRENÖR

Du kan kolla med din entreprenör för matavfall om de även kan hantera dina förpackningar av papper, plast, glas och metall. Du kan även hitta godkända avfallsentreprenörer på recycla.se. Recycla.se är en kostnadsfri tjänst där du kan få offerter från avfallsentreprenörer i ditt närområdet.

Vilka är FTI?

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ser till att svenska konsumenters förpackningar och tidningar kommer till nytta igen. De ser till att återvinning blir enkelt genom sitt insamlingssystem med över 5 000 återvinningsstationer runt om i hela landet. Utöver det är har 1,6 miljoner hushåll materialinsamling i sina fastigheter genom FTI. 

FTI ägs av fem materialbolag: Metallkretsen, Plastkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning. Verksamheten drivs helt utan vinstintresse och det sker ingen ekonomisk utdelning till ägarna.

När du handlar pappersprodukter, plastprodukter eller metallprodukter av oss så betalar du en FTI-avgift på din faktura. Men vad innebär denna avgift och varför finns den?

FTI har i uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. FTI finansieras genom att företag betalar in en avgift gör de förpackningar och tidningar som de använder i sin verksamhet. Detta gäller alla företag, oberoende om de är tillverkare, importör, restaurang eller butik är ansvariga för de förpackningar och tidningar de använt. Principen innebär att den part som belastar miljön negativt måste betala tillbaka till miljön för den belastning man orsakar. 

Tingstad är anslutet till FTI. Vi betalar månadsvis in förpackningsavgifter till FTI för varje såld förpackning av plast, metall, papper och wellpapp. Dessa avgifter baseras på varans vikt och aktuella förpackningsavgifter som finns att hitta på FTI:s hemsida. Avgiften som betalas skall finansiera hanteringen för att förpackningen ska kunna återvinnas till nya produkter. Denna avgift tar vi i nästa steg ut från våra kunder, d.v.s. fyllarna av förpackningarna, vilket betyder att våra kunder själva inte behöver vara anslutna till FTI.

Genom att köpa era förpackningar av Tingstad hjälper du som kund till att ta ett ansvar för de produkter som du säljer och du kan vara säker på att förpackningsavgifterna betalas in. 

 Förpackningsavgifter för tillverkarförpackningar 2020

 Material

Avgifter SEK/kg

(fr o m 1 januari 2020)

 Papper A

2,63

 Papper B

1,79

 Plast A

4,18

 Plast B

2,78

 Aluminium

1,77

örpackningsavgifter för tillverkarförpackningar 2019

Vill du veta mer om FTI-avgifter - klicka här.

Pappersförpackningar.

Definitionen av en papperförpackning är en produkt som består till minst hälften av pappersfiber. Under 2017 lämnades det in drygt en halv miljon ton pappersförpackningar till återvinning. Materialet som återvinns kan användas som råvara för att skapa ny produkter. Återvunnet papper används främst vid tillverkning av wellpapp, förpackningskartong, tidningspapper och hygienpapper. Massa- och papperstillverkning av återvunna pappersförpackning kräver endast en tredjedel av den energi som krävs för nyproduktion av papper. En pappersfiber kan återvinnas upp till sju gånger.

Från år 2020 ska 85% av alla pappersförpackningar återvinnas. För att vi ska uppnå detta måste både konsumenter och företag bli bättre på att återvinna sina pappersförpackningar. Som företag kan du både se över din egen återvinning, men också uppmana konsumenter och kunder att återvinna material genom information eller tydlig avfallshantering. Vi har tagit fram material som kan hjälpa dig med detta - klicka här.

Bland pappersförpackningar ska du lägga: 

 • Kartonger
 • Papperspåsar
 • Kassar

Plastförpackningar.

Plast är ett samlingsnamn för en stor grupp material baserade på olika polymer. De vanligast förekommande plasttyperna som används för förpackningsprodukter är LDPE, HDPE, PP, PET och PS. Återvinning av plast och användning av återvunnen plast i produkter är en uppåtgående trend inom hela Europa. Plast går att återvinna upp till sju gånger innan plastmolekylen är helt nedbruten. 

Det finns flera fördelar med att återvinna plast. Genom att återvinna plastförpackningar kan det skapas ny råvara av materialen som kan användas för att skapa nya produkter t.ex. bärkassar, sopsäckar, plastmöbler m.m. Genom återvinning sparar vi på jordens resurser. Ett kilo återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med ca 2 kg, jämfört med tillverkning av ny plast. 

Enligt regeringsförordningen (2014:1073) ska 50% av alla plastförpackningar på marknaden återvinnas år 2020. För att nå detta mål bör ditt företag i första hand se till att ni återvinner de plastförpackningar som ni använder i er verksamhet idag. Vi rekommenderar även att du uppmuntrar och informerar dina kunder om återvinning.  

Länge gjorde man skillnad på mjuk och hård plast och skickade mjukplasten direkt till förbränning. Nuförtiden så återvinns även mjuk plast. Till plaståtervinning kan du sortera följande produkter:

 • Produkter av mjuk plast som LDPE eller HDPE (t.ex. bärkassar, sträckfilm och bubbelfilm/blåsfilm)
 • Hårda plastförpackningar tillverkade av hård polyeten (HDPE) eller polypropen (PP). Exempel på detta är plastdunkar, plastförpackningar, hinkar, flaskor m.m.
 • Mjuka plastförpackningar (t.ex. frigolit, plastband, laminat)

När du lämnar in plast till återvinningen så återvinns de material som går att återvinna. Resterande material förbränns och blir till energi. 

Vill du och ditt företag förändra er plastförbrukning? Läs mer och ta del av våra tips här.

Metallförpackningar.

Aluminiumprodukter som t.ex. aluminiumformar, aluminiumfolie, bakformar av aluminium, kapsyler etc. kan återvinnas genom att sortera det som Metallförpackning. Att återvinna en aluminiumförpackning kräver 95 procent mindre energi jämfört med att tillverka en ny. Om alla aluminiumförpackningar på marknaden skulle återvinnas hade vi kunnat spara lika mycket energi som krävs för att värma upp ca 8500 småhus under ett helt åt. Aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst ut att kvaliteten försämras.

Bland metallförpackningar ska du bland annat sortera:

 • Aluminiumfolie
 • Aluminiumförpackningar
 • Metallburkar
 • Kapsyler

Många produkter har aluminium som ett av flera material i sig, t.ex. plastpåsar med folie på insidan. Då kan det vara svårt att avgöra vilket material som produkten till största del består av. Ett tips då är att knyckla ihop den. Om den vecklar ut sig igen består den mest av plast och skall återvinnas som Plastförpackning. Om den förblir hopknycklad består den mest av metall och ska återvinnas som metallförpackning. 

Produktguide:

Avfall- och källsorteringssystem.

Här hittar du information och produkter som hjälper dig att sätta upp en effektiv källsortering i ditt hem eller kontor. Vi ger dig praktiska tips på produkter och avfallshanteringssystem som gör att du enkelt kan sortera ditt avfall så att ni kan återvinna mer. Vi har produkter för både snygg och funktionell källsortering för kontor, skolor, restauranger m.m.

Läs mer

Du kanske också är intresserad av

Avfallshantering.

God hygien är viktigt i köket. Vi har flera produkter som underlättar detta: säckställ, soptunnor, sopsäckar och matavfallsäckar. 

Se sortiment

Materialguide.

Det är viktigt för oss att hjälpa våra kunder att ta välgrundade beslut. Därför har vi tagit fram en materialguide för att underlätta för dig som kund. 

Läs mer

Hållbarhet på Tingstad.

Vårt ansvar är att garantera dig som kund ett gott samvete och varor på utsatt tid. Läs mer om vad det innebär i praktiken.

Läs Mer

Tyvärr är ingen online för tillfället men du kan mejla din fråga till kontakt@tingstad.se!

Snabblänkar

Information