0
Till Kassan 0,00 SEK 0 varor i varukorgen
Alla priser visas
Exklusive moms
Exklusive moms
  • Alla priser visas

  • Exklusive moms
  • Inklusive moms

Hållbarhet.

För oss som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk är engagemanget för vår omvärld idag och i framtiden något vi har med oss i allt vi gör. Det innebär att vi vill kunna erbjuda produkter till våra kunder som utgör ett mer hållbart val, men också att vi också måste ta ansvar för vår egen verksamhet.

Vi bryr oss.

Vår verksamhet förser den nordiska marknaden med över 30.000 olika produkter. Därför har vi ett stort ansvar, är engagerade och driver flera hållbarhetsfrågor för att påverka våra leverantörer, vår egen verksamhet och våra kunder.

Vårt engagemang slutar inte där, vi är involverade i en rad projekt som kan hjälpa till att göra världen lite bättre.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsredovisning.   

Läs mer

Våra hållbarhetsmål.

FN:s globala hållbarhetsmål angår alla och vi vill vara med och ta vårt ansvar. För att lyckas med detta har vi gjort en analys av hur vi som företag påverkar dessa mål och var vi har störst möjlighet att bidra. Vi har utifrån denna analys valt ut 4 mål som vi arbetar med: 

 

hallbar_energi_for_alla.jpgMÅL 7

FÖRNYELSEBAR ENERGI

Vi arbetar för en effektivare energiförbrukning genom att ha kontroll över den energi som vi använder samt att se över områden där vi kan förbättras.  

 

 

anstandiga_arbetsvilkor.jpgMÅL 8

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH GOD EKONOMISK TILLVÄXT

Målet att jobba mot anständiga arbetsvillkor och god ekonomisk tillväxt handlar för vår del om att ställa krav på våra leverantörer. När vi är intresserad av att arbeta med en leverantör ställer vi krav. Leverantören måste bland annat skriva på Tingstads "Code of Conduct" och skicka in dokumentation som styrker att företaget följer EU:s gällande lagstiftningar. 

 

hallbar_konsumption.jpgMÅL 12

ANSVARSFULL KONSUMPTION

För oss betyder ansvarsfull konsumtion att vi tar ansvar för de produkter vi säljer. Vi bedömer våra produkter ur ett livscykelperspektiv och vi strävar efter att ge våra kunder de bästa valmöjligheterna.

 


bekampa_klimatforandring.jpgMÅL 13

KLIMATPÅVERKAN

Vi påverkar klimatet på flera olika sätt och det är därför viktigt att vara uppmärksam på vad vi kan göra för att minska den negativa miljöpåverkan. Val av produkt, energikällor och fordon spelar självklart en central roll liksom att bibehålla en god leveranssäkerhet.

Miljö & Kvalitet.

Vi är certiferade mot ISO standarden 14001:2015 för miljö, och 9001:2015 för kvalitet. Det här är vad våra kunder kan förvänta sig.
01 

Minst 98% av våra leveranser ska nå kund på utlovad tid. Vi mäter alla leveranser, och agerar direkt, utan dröjsmål om något går fel.

02 

Vi levererar bara produkter från producenter som följer gällande lagstiftning, och som uppfyller FN:s code of conduct. Vi utför kontinuerligt revisioner på fabriker i Asien och tillgodoser våra kunder med revisionsrapporterna.

03 

Vi dokumenterar vad våra kunder tycker. Varje åsikt räknas, och vårt mål är att omgående åtgärda eventuella synpunkter.

04 Vi genomför kvalitetskontroller på våra kunders produkter, och garanterar spårbarhet genom hela produktionskedjan.
05 

Det är vår uppgift att hålla oss uppdaterade på de lagar och förordningar som våra kunders produkter omfattas av. En kund till Tingstad ska kunna granskas av myndigheter utan oro. 

06 

Vi tar på oss ansvaret att löpande presentera produkter som hör hemma i framtidens hållbara samhälle.

Våra ISO-certifikat.

certifkat ISO.jpgTingstad blev i april 2016 först i branschen att klara certifieringen mot de ISO standarderna 14001:2015 för Miljö och 9001:2015 för kvalitet.

Certifieringen innebär att att en extern part granskat och godkänt vårt miljö- och kvalitetsarbete. Vår verksamhet upprätthåller en hög kvalitet, vår personal har korrekt utbildning och kompetens, vi jobbar enligt miljömedvetna principer, vi har god dokumentationsstyrning samt att vi följer gällande lagar och föreskrifter.

Du kan hämta hem våra certifikat genom att klicka på länken nedanför eller på bilden.  

Hämta ISO-certifikat

Code of conduct.

En god affär för alla parter handlar om mer än pengar.

Genom att ta ansvar och göra affärer som inte bara är bra för oss och våra kunder - utan för hela kedjan, väver vi samman hållbarhet med inköp. På så vis skapar vi en central plats för hållbarhet i vår affärsmodell.

Ett grundläggande krav vi ställer på samtliga av våra leverantörer är att hålla en hög standard gällande etiska, sociala och miljömässiga förhållanden i sin verksamhet. Vår code of conduct innehåller krav på mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, arbetsmiljö, hälso- och säkerhetsfrågor samt miljöförhållanden. Vi genomför regelbundna både bokade och obokade besök och revisioner hos våra leverantörer för att så långt det är möjligt säkerställa att våra leverantörer lever upp till den uppförandekod de har tecknat med oss. Vi följer upp åtgärder och väljer att avbryta samarbetet om leverantörer till oss inte uppvisar en tillräckligt stark vilja att jobba med dessa frågor.

Låga priser ska inte finansieras av att någon i kedjan behandlas orättvist. Vi skapar istället låga priser genom stora volyminköp, optimerad logistik och lång erfarenhet av inköpsarbete och import.

Läs vår Code of Conduct

"Vi har stuckit ut hakan. Då måste leverantören ha koll."

Barista var tidigt ute med Fair Trade märkt kaffe. Hållbarhet genomsyrar hela deras verksamhet. Se filmen där Björn Almér, grundaren av Barista berättar om deras verksamhet, och om vikten av rätt leverantör.

Spela film

Projekt vi stödjer.

Vi vill försöka bidra till en bättre livssituation för människor som inte har samma förutsättningar som vi. Här är några av de projekt som vi på Tingstad stödjer.

Cancerfonden.

Vi är glada att som företagsvän 2017 ha varit med och bidragit till Cancerfondens insamling till Rosa Bandet och deras viktiga forskning kring bröstcancer. För att öka medvetenheten kring Cancerfondens arbete och denna viktiga fråga lyfter vi fram alla rosa produkter i vårt sortiment under oktober månad. Tillsammans kan vi se till att färre drabbas och fler överlever sin sjukdom. Tillsammans kan vi besegra cancer.

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Sedan Cancerfonden grundades 1951 har de delat ut närmare 9 miljarder kronor till svensk cancerforskning. Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj genomförs under oktober varje år med syfte att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer samt bedriva påverkansarbete.

Rädda Barnen.

Vi skänker 250 kronor till Rädda Barnen varje gång en befintlig kund registrerar ett e-handelskonto hos oss. Våra kunder får då inte bara tillgång till vårt 30.000 artiklar stora sortiment på ett smidigare sätt, utan är då också med och stödjer ett mycket viktigt arbete som bidrar till att utsatta barn runt om i världen ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och deras verksamhet grundar sig på barnkonventionen. Rädda Barnen arbetar både i Sverige och internationellt. I Sverige bidrar medlemmar ute i de lokala verksamheterna med allt från läxläsning och insamling till lokalt styrelsearbete och politisk påverkan. Ute i världen arbetar Rädda Barnen med långsiktiga program för att utsatta barn ska få en bättre framtid. I katastrof- och krigssituationer går de in med akuta livräddande insatser. Rädda Barnen är politisk och religiöst obundna.

Stiftelsen Fistulasjukhuset.

Tingstad stödjer sedan 2009 Stiftelsen Fistula genom ett årligt bidrag. Fistulasjukhuset ligger i Etiopiens huvudstad Addis Abeba och är ett sjukhus för kvinnor med förlossningsskador, obstetrisk fistula.

Kvinnor som grupp har en underordnad ställning, lider ofta av undernäring, men får arbeta hårt med att bära ved och vatten. Könsstympning är vanligt förekommande och flickor blir fortfarande tidigt gifta och gravida som mycket unga. Det leder till svåra förlossningar där barnet dör, med underlivsskador för den unga mamman som följd. Tarm och urinblåsa fungerar inte och hon blir illaluktande, utstött och förskjuts från sin familj. Genom operation och omvårdnad hjälper Fistulasjukhuset flickorna tillbaka till ett människovärdigt liv. Stiftelsen är en ideellt arbetande stiftelse som är i stort behov av donationer för att kunna driva sin verksamhet.

För att läsa mer om stiftelsen, besök www.fistulasjukhuset.org

Social Partner till Gothia Cup!

Gothia Cup är världens största och mest internationella fotbollsturnering. Här sker möten mellan ungdomar från olika delar av världen. Tingstad är Social Partner, vilket bland annat innebär vi stödjer Gothia Cups program som hjälper fotbollslag som inte annars hade kunnat delta i turneringen av bland annat ekonomiska skäl.

Göteborgs Räddningsmission.

Vintern i Sverige kan vara kall och tuff, inte minst för de som inte har tak över huvudet. År 2017 valde Tingstad att donera 450 vinterjackor till Göteborgs Räddningsmission.

Göteborgs Räddningsmission är en ideell förening som arbetar med socialt arbete. Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap. Visionen är att varje människa har rätt till ett värdigt liv. Det är en stor utmaning att jobba med socialt arbete i Göteborg idag. Den som har erfarenhet vet att det tar tid. Att påverka och mobilisera för att ett skyddat boende ska finnas i staden för kvinnor som tvingas sälja sina kroppar på Göteborgs gator är en utmaning. En annan är att 3 000 personer i Göteborg inte har tak över huvudet eller mat för att klara dagen.

Faktum.

Tingstad stödjer Faktum. Faktum grundades 2001 i Göteborg och är Götalands gatutidning. Vem som helst som är hemlös eller befinner sig i ett socialt utanförskap kan börja sälja Faktum. Försäljarna köper tidningen för 30 kronor, säljer den för 60 och behåller mellanskillnaden. Arbetet innebär oftast mer än att bara tjäna pengar på tidningsförsäljning, det innebär också att ta ansvar, planera sin vardag, skapa rutiner och bli en del av ett socialt sammanhang. Faktum arbetar också med att skapa debatt och opinion kring hemlöshet och socialt utanförskap.

Materialguide.

Det är viktigt för oss att hjälpa våra kunder att ta välgrundade beslut. Därför har vi tagit fram en materialguide för att underlätta för dig som kund. 

Återvinningsguide.

Genom att återvinna värdefullt material från förpackningar kan vi spara både råvara och energi. I vår återvinningsguide kan du läsa dig till om hur du bäst kan ta hand om olika material. 

Läs mer

Kunskap äger.

I vårt kunskapscenter kan du hämta tips råd och fakta inom en rad olika områden. Här hittar du info om allt från hur olika material ska återvinnas till tips och råd vid start av restaurang.

Läs mer
Rensa
Dina senaste sökningar
    Snabblänkar

    Information