0
Till Kassan 0,00SEK 0 varor i varukorgen
Alla priser visas
Exkl. moms
Exkl. moms
  • Alla priser visas

  • Exkl. moms
  • Inkl. moms

Klimatkompassen®.

Med Klimatkompassen® har vi på Tingstad ihop med forskningsinstitutet RISE tagit fram den största klimatberäkningen på engångsartiklar som någonsin gjorts. Klimatkompassen är ett enkelt klimatverktyg för att du enkelt ska kunna jämföra exempelvis pappersmuggar, engångsbestick, matförpackningar och få svar på frågan – vad är mest klimatsmart, egentligen?

Spela film

Vi är övertygade om att de bästa valen när det handlar om hållbarhet är dom val vi faktiskt gör. För att vi alla, från producenter till konsumenter, ska kunna göra om och göra rätt på det sätt som vår planet behöver, måste det bli lättare att välja klimatsmart. Därför har vi tillsammans med RISE Institute tagit fram Klimatkompassen® - ett enkelt verktyg som gör hållbarhet mer begripligt och jämförbart.

Klimatkompassen® är ett stort steg i rätt riktning, men betyder det att vi är klara? Långt ifrån. Idag konsumeras och kasseras engångsmaterial i en ständigt ökande takt. Samtidigt blir kraven på hållbara lösningar allt större. Vårt mål är att genom tydlighet och transparens förändra vår egen verksamhet, men också leden både framför och bakom oss. Med Klimatkompassen® vill vi skapa ett hållbart system där hela marknaden får tillgång till de beslut som fattats i tidigare led, men också ge en förståelse för vad besluten innebär i slutet av kedjan.

Se filmen om klimatkompassen®

Klimatkompassen

En tillförlitlig vägvisare.

Vi vet mycket om våra produkter, men det har hittills inte funnits något tillförlitligt sätt att svara på de avgörande frågorna: vad är egentligen klimatsmartast i slutändan? Vilket material ska man välja? Är närproducerat viktigare än fossilfri råvara? Hur viktigt är det att produkten går att återvinna? Spelar det någon roll om varan kommit till Sverige med båt eller lastbil?

Detta ville vi fördjupa oss i för att se om vi kan göra hållbarhet till något tillgängligt, begripligt och framför allt jämförbart kopplat till våra engångsprodukters klimatpåverkan. Även om det är komplexa frågor med oändligt många olika perspektiv kan vi inte längre låta det hindra oss från att ta de steg vi kan på vägen mot en mer hållbar marknad för våra produkter. Ingen kan göra allt - men alla kan göra något. Med Klimatkompassen® vill vi ge marknaden en vägvisare som kan hjälpa till att göra svåra hållbarhetsbeslut lite enklare.

Vad påverkar klimatbetyget?

Vi har tillsammans med RISE identifierat de fyra mest väsentliga klimatkategorierna:

  • Material
  • Cirkularitet
  • Transport
  • Produktion

Klimatkategorierna viktas ihop genom en viktningsmetod som RISE har tagit fram baserat på forskning och erfarenhet inom hållbarhet, miljöanalyser och cirkulär ekonomi.

Läs mer

Så fungerar verktyget.

Fyra klimatkategorier
Klimatkompassen® tar tempen på fyra mycket betydelsefulla miljöaspekter - så kallade klimatkategorier. Varje kategori påverkar klimatet olika mycket, vilket verktyget tar hänsyn till och indikerar. Beroende på hur bra – eller dåligt – en produkt presterar inom de fyra kategorierna räknar verktyget ut en summerad klimatpoäng. Klimatkompassen® visar den sammanlagda poängen, men visualiserar även hur mycket de olika klimatkategorierna påverkar i varje enskild produkt. På så vis får man ett enkelt jämförelsetal, och samtidigt en förståelse för vad som ligger bakom resultatet.

Vetenskapligt verifierad och enkel
Verktyget är inte en livscykelsanalys. Förutom att sådana behöver göras enskilt på varje produkt, så är de kostsamma, tidskrävande och svåra att jämföra mot varandra. Målet med Klimatkompassen® var att skapa ett vasst verktyg som gör det riktigt enkelt att välja mer hållbart, och som samtidigt tar hänsyn till de viktigaste klimatkategorierna. Det var också avgörande för oss att hitta en modell som går att applicera på alla våra engångsprodukter, för att verktyget ska kunna generera så mycket nytta som möjligt för oss, våra kunder och resten av marknaden. Tillsammans med RISE har vi landat i en modell som är vetenskapligt verifierad och tillräckligt omfattande för att göra skillnad på riktigt, samtidigt som den är tillräckligt enkel att använda för att det faktiskt ska bli av

Klimatkategorier och poäng

Material.

Materialet är en klimatkategori med hög påverkan. Det innebär enkelt förklarat att produkter med en hög andel förnyelsebar eller återvunnen råvara spelar en betydande roll för produktens slutliga klimatpoäng. Klimatkompassen® bedömer hur hög andel förnyelsebar eller återvunnen råvara som produkten består av. Ju högre andel, desto högre miljöpoäng.

Cirkularitet.

Hur effektivt produkten kan cirkuleras tillbaka till nya material och produkter genom återvinning är en annan viktig klimataspekt. Därför har vi i Klimatkompassen® tagit hänsyn till varje materials unika egenskaper ur återvinningssynpunkt. Utöver detta bedöms även hur tillgången för befintligt insamlingssystem ser ut för materialet. Men det fyller ingen större klimatnytta om materialet både samlas in och kan återvinnas om det inte finns en eftermarknad för det återvunna materialet. Då resulterar det i praktiken ändå i deponi eller förbränning. Därför tar Klimatkompassen® även hänsyn till om det finns en eftermarknad för det återvunna materialet. Cirkulariteten i Klimatkompassen® har bedömts utifrån svenska förhållanden och system.

Transport.

Bedömningen baseras på etablerade kolavtrycksdata för transporter, framtagen av RISE. Tingstads importflöden har lagts in i verktyget med hänsyn till transportsträcka, transportslag, bränsletyp och laststorlek. I praktiken innebär det att väloptimerade transporterflöden kan ha ett relativt lågt kolavtryck, även om de transporteras fler kilometer. Det är inget generellt värde, utan varje produkt är bedömd och poängsatt utefter Tingstads unika importförutsättning på just den produkten.

Produktion.

Vilket energislag som används vid produktion spelar stor roll. Förnyelsebar el som vindkraft har ett lägre kolavtryck än fossil energi som kolkraft. Verktyget tar hänsyn till vilket energislag som har använts vid produktion. Ett omfattande underlag från RISE med olika länders elmix och kolavtryck ligger till grund för denna bedömning.

Kompasspoäng.

Produktens prestation inom var och en av de fyra klimatkategorierna, viktat mot hur tungt varje kategori väger, sammanställs i ett slutligt värde. Detta värde presenteras i en skala 1-5, där 1 är den lägsta hållbarhetspoängen och 5 är den högsta. Klimatkompassen® visualiserar sedan varje produkts värde på ett enkelt sätt som gör det lätt att jämföra alla produkter som bedömts med hjälp av verktyget.

För mer information:

Tingstad
Johanna Ossiansson, Miljöchef Tingstad
Johanna.ossiansson@tingstad.se

RISE
Tatjana Karpenja, Projektledare RISE
tatjana.karpenja@ri.se

 

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Materialguide.

Det är viktigt för oss att hjälpa våra kunder att ta välgrundade beslut. Därför har vi tagit fram en materialguide för att underlätta för dig som kund. 

Läs mer

Återvinningsguide.

Genom att återvinna värdefullt material från förpackningar kan vi spara både råvara och energi. I vår återvinningsguide kan du läsa dig till om hur du bäst kan ta hand om olika material. 

Läs mer

Banta ner plasten i din restaurang.

Plastbantning är ett begrepp som blivit populärt den senaste tiden. På denna sidan ger vi dig praktiska tips på hur du kan minska ditt plastanvändande i din arbetsdag.

Läs mer

Kommunicera med dina kunder.

Här har vi samlat material som du kan använda i kommunikationen till dina kunder. Skyltar som berättar för dina kunder om det material du har valt, etiketter som berättar att din verksamhet har gått över till mer hållbara produkter eller en vädjan om att hjälpa till att minska nerskräpningen i Sverige.

Läs mer

Plast och engångsförpackningar.

Plast och förpackningar har blivit en symbol för vår ohållbara livsstil. Men är plast och engångsförpackningar bara dåligt? Här kan du läsa om fördelar och nackdelar med plast som material, alternativ till plast och vad som händer i branschen. 

Läs mer

Kunskap äger.

I vårt kunskapscenter kan du hämta tips råd och fakta inom en rad olika områden. Här hittar du info om allt från hur olika material ska återvinnas till tips och råd vid start av restaurang.

Läs mer

Tyvärr är ingen online för tillfället men du kan mejla din fråga till kontakt@tingstad.se!

Snabblänkar

Information