0
Till Kassan 0,00 SEK 0 varor i varukorgen
Alla priser visas
Exklusive moms
Exklusive moms
 • Alla priser visas

 • Exklusive moms
 • Inklusive moms

Brandskyddsprodukter.

Flera gånger per år bryter det ut bränder runt om i Sverige på både företag och i hem. Flera utav bränderna hade kunnat släckas direkt på plats om rätt brandsäkerhetsutrustning hade funnits. I vårt sortiment har vi brandfiltar, brandstegar, brandvarnare och brandsläckare som uppfyller kraven för att släcka de vanligaste bränder. Så ta del av vårt sortiment med brandsäkerhetsprodukter och känn dig tryggare när branden väl bryter ut.

Produktguide: Brandsäkerhet.

Om olyckan är framme är det viktigt att ha rätt brandskyddsutrustning på plats. Men vad är rätt brandskyddsutrustning?

Här nedanför kommer vi gå igenom olika typer av brandsläckare och vilka typer av bränder som brandsläckarna är effektiva emot. Vi kommer också ge dig tips på hur du ska tänka angående färgval och vilka typer av brandvarnare som finns att välja mellan.

BRANDSLÄCKARE

 

De tre vanligaste varianterna av brandsläckare som finns på marknaden är pulver, skum och kolsyresläckare. De tre har olika egenskaper och ska användas för olika typer av bränder.

 • PULVERSLÄCKARE 

Genom att spruta på pulver på elden kommer elden att använda värmeenergin till att bryta ner pulvret. Det som händer med pulvret då är att det förångas och tränger undan syret i elden. 

Pulversläckare täcker de flesta typer av bränder. De har högst släckeffekt och rekommenderas för hemmabruk. Släcker ABC bränder. 

 • KOLSYRESLÄCKARE

Genom att spruta koldioxid på branden, trängs syret undan och kväver branden. 

Kolsyresläckare lämpar sig bra för bränder i elektrisk utrustning. Släcker B bränder. 

 • SKUMSLÄCKARE

Genom att spruta skum på branden, förhindras syretillförsel och elden kvävs. Skummet lägger sig också som ett lager över brandgas vilket hindrar gasen från att tränga igenom. 

Skumsläckare används huvudsakligen inom industri och kontorsverksamhet. Mycket effektivt vid vätskebränder. Släcker AB bränder. 

I vårt sortiment av brandsläckare har vi främst pulversläckare och kolsyresläckare, men även skumsläckare för släckning av mindre bränder.  

> Se sortiment

 

BRANDKLASSIFICERING

På brandsläckarna står det en bokstavskombination t.ex. A, B eller C. Denna information är till för att vägleda dig i valet av brandsläckare. De olika bokstäverna är en del av brandklassificering och beskriver vilka typer av bränder som brandsläckaren är effektiv emot. De olika bokstäverna står för:

 • A = Glödbränder som kan uppstå vid brand av porösa material som trä, papper, textilier mm.
 • B = Brand som kan uppstå av brännbara vätskor som olja, bensin, målarfärg mm.  
 • C = Gasbränder

 

FÄRGVAL

brandslackare_farg.jpg

Idag finns det brandsläckare i flera olika färger och många finns i designalternativ som gör att de inte sticker ut så mycket utan blir en naturlig del av hemmet. Det är en följd av att intresset för brandsäkerhet har ökat de senaste åren. 

På allmänna platser och arbetsplatser ska brandsläckare vara röda. I stressade situationer, som vid en brand, ska det vara tydligt var brandskyddsutrustningen finns och därför är det viktigt att den är av röd varselfärg så den blir lätt att hitta om brandsituation skulle uppstå.

I privata hem får brandsläckare ha en annan färg än röd. Röda färger sticker ofta ut i hemmet vilket gör att många väljer att placera dem i garderober. Enligt MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) är det viktigare att det finns en brandsläckare i hemmet än att det finns en röd brandsläckare. 

 

ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV BRANDSLÄCKARE

Det är framför allt tre faktorer som är viktiga när du väljer brandsläckare:

1) Vilken typ av brand kan uppstå?

2) Var ska brandsläckaren placeras?

3) Vem ska använda brandsläckaren?

Tänk igenom hur din situation ser ut och välj en brandsläckare som är lämpligast för dig. Ska den placeras på en arbetsplats är det viktigt att utbilda personalen om hur brandsläckaren fungerar och var den är placerad. 

BRANDVARNARE

Bränder kan sprida sig mycket fort och det viktigaste momentet vid en brand är att snabbt upptäcka var och hur det brinner och agera därefter. 

Brandvarnare är idag vanligt förekommande i de flesta hem och arbetsplatser, men det är inte alla som vet att det finns olika typer av brandvarnare. Här nedanför har du de fyra vanligaste brandvarnartyperna: 

 • BRAND- OCH RÖKVARNARE

Den vanligaste typen av brandvarnare är den som varnar för glöd/pyrande bränder. Denna kategori av brandvarnare varnar när den känner av brandrökens partiklar. Brand- och rökvarnare kan användas i bostäder, fritidshus, kontorsmiljöer m.m.

 • TEMPERATURVARNARE

Temperaturvarnare varnar när temperaturen går över 58°C. Temperaturvarnare placeras med fördel i utrymmen där vanliga brandvarnare kan ge i falsklarm. Exempel på sådana utrymmen är fuktiga, kalla eller dammiga utrymmen som t.ex. vindar, förråd, källare, garage m.m. Temperaturvarnare kan användas som komplement till tradionell brandvarnare. 

 • KOLMONOXIDVARNARE

Kolmonoxidvarnare varnar för giftig gas utan färg, lukt eller smak som bildas under en brand. Kolmonoxidvarnare kan användas som komplement till traditionell brand- och rökvarnare, men aldrig ersätta dem. 

 • GASVARNARE

Gasvarnare varnar för läckage av olika brännbara gaser som t.ex. gasol, propan, butan, naturgas m.m. Gasvarnare placeras i miljöer där gasläckor kan uppstå t.ex. kök, husvagnar, båtar m.m.

Utöver ovannämda brandvarnare hittar du även vattenvarnare i vårt sortiment. Vattenvarnare varnar vid vattenläckage från t.ex. diskmaskiner, tvättmaskiner och andra våtutrymmen. Ett praktiskt komplement som kan hjälpa till att skydda ditt hem och ditt kontor. 

 

Mjukpapper.

Mjukpapper används inom alla branscher. Det har vi tagit fasta på - med råge. Upptäck vårt breda och förmånliga sortiment av mjukpapper för alla branscher och användningsområden.

TILL SORTIMENTET

Handla efter bransch.

Hitta rätt produkter för just din bransch, och se vad andra i liknande verksamhet köper.

TILL BRANSCHSIDAN

Hållbarhet.

Vi är certifierade mot ISO standarden 14001:2015 för miljö, och 9001:2015 för kvalitet. Läs mer om vad detta innebär för våra kunder och om vårt miljöarbete.

Läs mer
Rensa
Dina senaste sökningar
  Snabblänkar