Tingstad
Till Kassan 0 varor i varukorgen
Städ, Papper & Kem
Kök & Takeaway
Kontor, El & Belysning
Kläder, Skor & Accessoarer
Packa & Skicka
Skadedjur, Skydd & Säkerhet
Barutrustning
Verktyg, Maskiner & Vagnar
Inredning & Gåvor
Profiltryckta artiklar

Skadedjursguide: Möss.

De två vanligaste mussorterna i Sverige är husmusen och skogmusen. En husmus är ca 9 cm lång med en lika lång svans och har en gråbrun päls som ofta skiftar i gulbrunt. En skogsmus kan vara både mindre och större än en husmus och kännetecknas av deras gulbruna färg på ryggen som ofta skiftar i rödbrunt. Skogsmusen har större ögon och öron jämfört med husmöss och deras spillning är kortare och tjockare.

Möss uppehåller sig i väggar, håligheter samt under större utrustning, förvaringsutrymmen och möbler. De är allätare, men frön och spannmål står högst upp på födolistan. I denna guide kommer vi gå igenom varför det är viktigt att bekämpa möss, ge dig tips på hur du upptäcker möss och vad du kan göra i förebyggande syfte för att hålla mössen borta.

 

Varför bekämpa möss?

Möss kan ta sig igenom minimala skrymslen och det händer att de bygger bo där det finns elkablar och då kan konsekvenserna bli mycket allvarliga. De kan genom sina vassa tänder skada de flesta material och föremål.

Men framför allt kan möss sprida smittor som t.ex. salmonella och sorkfeber genom sin spillning. Då möss fortplantar sig mycket snabbt är det viktigt att så snabbt som möjligt upptäcka att man har ett mössproblem och ta vid åtgärder.

 

Tecken på problem med möss

Det är inte alltid enkelt att upptäcka möss då de kan ta sig igenom utrymmen så små som 5 mm. Där bygger de sedan bo och uppehåller sig. Det finns några tecken som du skall vara uppmärksam på som kan visa på problem med möss. Här nedan listar vi de tecken som tydligt indikerar förekomst av möss:

 • Gnagmärken – som exempelvis söndergnagda matförpackningar
 • Musspillning – mössens avföring är mörk och är 3-8 mm långa -oftast hittar du den i närheten av deras bo eller längs med lister
 • Ljud - pip eller krafsande under nattetid då det är deras mest aktiva tid på dygnet
 • Spår –på dammigare ytor eller med hjälp av spårningspuder. Kan även finnas spår av bomaterial
 • Gnidmärken – deras päls är fet vilket gör att man ser gnidmärken på ytor eller föremål
 • Urinpelare – 4 cm höga och 1 cm breda, kan upptäckas vid större angrepp
 • Bra att veta - Oftast bygger de sitt bo inom några meter från deras primära födokälla

 

Hur du undviker möss

Beroende på område eller verksamhet kan det vara en fördel att använda metoder som minimerar risken att möss etablerar sig i närområdet. Här nedan har vi listat några sätt som kan användas i förebyggande syfte:

 • Tätning av mössens vanligaste ingångar - exempelvis ventiler, skorstenar, springor, hål för avloppsledningar, kabelgenomföringar eller sprickor, golvbrunnar samt fönster och dörrar
 • Undvik förvaring direkt på marken och använd plastbehållare med förslutning som skyddar mot angrepp
 • Se till att sopkärl försluts ordentligt 
 • Håll rent på alla ytor både inomhus och utomhus

 

Så blir du av med möss

Idag finns det flera alternativ till effektiv bekämpning av möss. Oftast är det en fördel att kombinera olika metoder för att snabbt få kontroll över situationen. Här nedan följer en checklista som kan användas efter behov och situation:

 • Musfällor – slagfällor, elektriska musfällor med en mer human teknik, och fällor för levande fångst av möss
 • Bete som bäst lockar till sig möss är feta födoämnen som bacon, torkat kött, russin, fisk. Det finns även professionella specialanpassade lockbeten som exempelvis Provoke
 • Använd tätningsprodukter och täta alla tänkbara utrymmen som mössen kan ta sig igenom
 • Med hjälp av spårningspuder kan du snabbt lokalisera skadedjuren och effektivisera bekämpningen
 • Avskräckare eller ultraljudsskrämmare som är speciellt anpassad för att höras av endast möss
 • Vill du ha hjälp med att bekämpa skadedjur - kontakta oss

Tyvärr är ingen online för tillfället men du kan mejla din fråga till kontakt@tingstad.se!

Snabblänkar

Information