Städ, Papper & Kem
Kök & Takeaway
Kläder, Skor & Accessoarer
Kontor & Ergonomi
Uteservering
Packa & Skicka
Barutrustning
Skadedjur, Skydd & Säkerhet
Inredning & Gåvor
Verktyg, Maskiner & Vagnar
El & Belysning
Profiltryckta artiklar

Skadedjursguide: Råttor.

Arten Rattus norvegicus (”den bruna råttan”) är den råttart som är mest förekommande i Sverige idag. Den kännetecknas av sin grova päls som varierar mellan mörkbrun och gråbrun färg. En fullvuxen råtta blir ca 45 cm lång inklusive svans och väger normalt mellan 250–300 gram.

Råttor förekommer i närheten av oss människor, där mat finns. Deras bo består av små ihopsamlade fragment av till exempelvis papper och plast. Råttor bygger oftast bon i fuktiga miljöer. De är allätare som livnär sig på restavfall och sopor, men framför allt spannmålsprodukter. Med hjälp av deras flexibla kropp och stora framtänder tar de sig lätt fram och råttor är duktiga på att skapa gångar.

Nedanför kommer vi att gå igenom varför du ska bekämpa råttor, hur du upptäcker råttor samt vad du kan göra för att motverka förekomsten av råttor.

 

Varför bekämpa råttor?

Den främsta anledningen till att bekämpa råttor och skadedjur är att minimera risken för smittspridning. Råttor sprider smitta via urin och avföring, exempelvis salmonella som är orsaken till allvarliga fall av matförgiftning. Det är inte heller ovanligt att råttor förorsakar skada på föremål och elkablar. Råttor fortplantar sig mycket snabbt och en hona får i genomsnitt 3–5 kullar om året. Det innebär mer än 100 ungar på ett år. Det är därför av stor vikt att få kontroll över råttor i tid.

 

Tecken på problem med råttor

Det finns flera sätt att identifiera och upptäcka om du har problem med råttor. Nedan har vi listat tydliga tecken på hur du upptäcker råttor i och runt din fastighet:

 • Spillning - Var vaksam på om du hittar mörkbrun spillning i avlång form likt ett stort riskon. Spillningen förekommer ofta i mindre mängder på platser åtskilt från var de normalt sett rör sig
 • Ljud – utmärkande ljud kan vara kraftigt gnagande samt höga läten, skrapljud och klätterljud. Råttor är mest aktiva på natten
 • Gnidmärken – oftast längs med lister, väggar och andra större föremål
 • Gnagmärken - ca 3 mm breda. Kontrollera om det finns hål i matförpackningar med mera
 • Råtthål och gångar – hitta du detta är det ett tecken på att råttorna har etablerat sig
 • Tips - placera spårningspuder längs med golvlister för att upptäcka fotspår

 

Hur du undviker råttor

Råttor finns överallt och de kan hitta till de flesta områden där det är gynnsamt för dem att etablera sig. Vissa verksamheter är mer utsatta än andra, men det finns sätt som minimerar risken för att få oväntat besök av råttor. Nedan får du exempel på åtgärder som vi rekommender att du tar i förebyggande syfte.

 • Se till att avloppssystemet, golvbrunnar och vattenlåsen är hela och täta
 • Täta ventiler, i husgrund och sprickor med hjälp av tätningsmedel eller andra tätningsprodukter som fognät och stålull
 • Undvik förvaring direkt på marken och använd plastboxar som skyddar mot angrepp
 • Förslut sopkärl ordentligt och undvik att placera soppor direkt på marken
 • Håll rent på alla ytor både inomhus och utomhus

 

Så blir du av med råttor

Oavsett hur stor omfattningen är så är det fördelaktigt att använda en kombination av åtgärder för få snabb kontroll över skadedjur som råttor.  Några av de viktigaste metoderna har vi listat här nedan.

 • När du väl har identifierat ingångsstället bör du sätta ut fällor för att fånga råttorna så som slagfällor, elektriska fällor och burar för levande fångst av råttor
 • Fällan bör placeras vid en vägg i närheten av där råttorna bor och där de hittar sin mat. Låt fällorna stå på samma plats ungefär 2-4 veckor
 • Täpp igen hål och springor med tätningsprodukter som fognät, fogmassa och tätningsull
 • Med hjälp av spårningspuder kan snabbt lokalisera skadedjuren och effektivisera bekämpningen 
 • Använd avskräckare med ultraljud specialanpassat för råttor - de ser till att skapa en oattraktiv miljö och skrämmer bort dem
 • Bete – specialutvecklade beten som Provoke eller fet mat som smör, jordnötssmör och bacon
 • Observera att bekämpning av råttor med kemiska medel får endast göras av auktoriserad personal - kontakta oss

Tyvärr är ingen online för tillfället men du kan mejla din fråga till kontakt@tingstad.se!

Snabblänkar

Information