Städ, Papper & Kem
Kök & Takeaway
Kläder, Skor & Accessoarer
Kontor & Ergonomi
Uteservering
Packa & Skicka
Barutrustning
Skadedjur, Skydd & Säkerhet
Inredning & Gåvor
Verktyg, Maskiner & Vagnar
El & Belysning
Profiltryckta artiklar

Skadedjursguide: Myror.

När myror vaknar från vinterdvalan uppsöker de föda på platser nära oss människor. Deras starka dragningskraft till söta livsmedel, sökande efter fuktiga boplatser och kollektiva livsstil gör att de snabbt invaderar områden. I Sverige har vi omkring 80 olika myrarter, men det är svartmyror som vanligast förekommer som skadedjur i hus och kring fastigheter. De är 2 till 4 millimeter långa, helt svarta och svärmar som mest under juni och augusti. Här nedan följer en kortfattad guide till hur du kan jobba förebyggande och motverka invasion av myror.

 

Varför bekämpa myror?

Myran är egentligen ett nyttodjur ute i naturen, men som blir ett skadedjur när den tagit sig in i verksamheter och byggnader. Förutom att de påverkar den hygieniska aspekten och trivseln kan de även skada livsmedel, skapa markförändringar och ogräs. Myrorna lämnar doftspår vilket gör att fler myror hittar till källan och myrkolonier bildas på kort tid. Större myrinvasioner skapas då myror förökar sig intensivt och följderna blir problematiska och svåra att kontrollera.

 

Tecken på myrbo i närheten

De finns fyra olika typer av myrbon - stack, markbo, träbo och övriga platser såsom paneler och husgrunder.  Svartmyror bygger oftast bo i marken, gärna under stenar, plattläggning eller i grästuvor. Ibland krävs det att man utplånar själva myrboet för att komma till rätta med problemet. Här nedan listar vi de vanligast tecken på att du har ett myrbo i närheten av din byggnad.

 • Det är fullt med myror på en viss plats
 • Större svärmar av flygmyror (detta sker undersommarmånaderna)

 

Motverka förekomst av myror

Det finns många åtgärder att vidta för att minska risken att myror hittar in till verksamheten och etablerar sig i närområdet. Vi ger dig hjälp på vägen med en checklista som kan vara värd att kika på början på våren då myrorna vaknar till liv:

 • Ta snabbt bort spill från söta drycker eller socker som kan locka till sig myror
 • Töm sopporna frekvent
 • Täta sprickor där myrorna kan ta sig in
 • Reparera eventuella vattenläckor
 • Se till att husväggarna hålls i rent skick
 • Undvik att plantera buskar i nära inpå verksamheten då myrorna gärna bygger bo i den fuktiga marken

 

Hur du blir av med myror

När myrorna har hittat in till verksamheten är det viktigt att först och främst torka rent och se till att förpackningar och förvaring är hårt förslutna. Därefter kan det behövas andra åtgärder som effektivt bekämpar myrinvasionen.

Idag finns det många direktverkande naturbaserade medel som myrorna själva kan transportera och därmed utplånas myrsamhället. Här nedan går vi igenom de vanligast och mest effektiva tillvägagångsätten.

 • Myrdosor med naturbaserat lockmedel - en hygienisk och effektiv metod som utplånar myrboet inifrån. Placera giftbetet längs med myrornas vandringsstråk för att snabbt komma åt myrsamhället
 • Myrmedel – Direktverkande myrmedel som placeras vid och omkring fastigheter där myrorna uppehåller sig
 • Myrmedel för utvattning – avsedd för att utplåna större myrsamhällen utomhus. Appliceras direkt i boet -försök lokalisera boet genom att spåra myrornas ingångar

Tyvärr är ingen online för tillfället men du kan mejla din fråga till kontakt@tingstad.se!

Snabblänkar

Information