0
Proceed to checkout 0,00 SEK 0 Products in your cart
All prices are
No VAT added
No VAT added
  • All prices are

  • No VAT added
  • With VAT

Paper Shredder.

Are you a company looking for the most optimal solution to destroy confidential information? Then we are the right company for you. We have a wide range of document shredders from well-known brands like Rexel, HSM Shredstar, which can destroy everything from 12 to 750 sheets each time. Document shredder also have the capacity to destroy credit cards, CDs, clip and of course paper in quantities. We also have different speeds and features to choose from our wide range and above all good quality at the right price. To facilitate the purchase process for you as a customer, you can follow our buying guide further down and thus find what you are looking for your home or business.

Our document shredders are of different security classes and we provide everything from security classes P-2 to P-6. Just the security class is the most different document shredder, which security class the machine belongs to, if the machine only shreds strips in one direction or even shreds the strips into small shavings. For these paper, there are also different sizes, the higher the security class, the more paper bits per destroyed document. High-quality document shredders that are more expensive usually have a higher capacity and work quieter.

We have the solution for your company to meet the GDPR requirements, as well as for the safety of the customer and the staff's security to make it possible, a document shredder is required. Our Auto + SmarTech Auto Document Destroyer enables multi-site monitoring and maintenance and is a direct response to encouraging staff to comply with the Document Safety Policy. Therefore, we can offer you a wide range of shredders that fit your company and keep the GDPR requirements.

Choosen filters

Page 0 Of 0 Total 0 Products

SÄKERHETSKLASSER

Dokumentförstörare kan delas in i 7 stycken säkerhetsklasser. Det som skiljer säkerhetsklasserna åt är hur det förstör dokumenten. I de lägre klasserna så strimlas dokument till raka strimlor och i högre klasser så skärs dokumenten sönder både kors och tvärs, vilket innebär att det blir mindre bitar som är svårare att återanvända. Här nedanför är en sammanställning av de 7 klasserna och vad de gör: 

  • Klass P 1 – 3:     Skär sönder dokumenten i raka strimlor. Ju högre säkerhetsklass desto smalare och fler remsor.
  • Klass P 4 – 6:     Dokument både strimlas och skärs av i kortare bitar (även kallat crosscut). Ju högre säkerhetsklass desto smalare/kortare strimlor.
  • Klass P 7:            Högsta säkerhetsklassen där dokument strimlas och skärs i väldigt små bitar. Exempel: av ett A4 ark blir det ca 13 000 bitar. 

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Nu när vi vet vilka olika säkerhetsklasser det finns när det kommer till dokumentförstörare så kommer nästa fråga: Vilka användningsområden finns det för de olika säkerhetsklasserna.

Här nedanför kommer vi gå igenom lite rekommendationer när det kommer till de olika användningsområdena:

 SÄKERHETSKLASS  

  REKOMMENDERADE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 P-1:

  Hantering av publika dokument som kampanjblad, kataloger, broschyrer etc.

 P-2:

  Hantering av informationsblad, formulär, regelverk /handböcker, intern kommunikation m.m.  

 P-3:

  Hantering av känsliga och konfidentiella data där högre säkerhet krävs än klass 1 och 2. Exempel på detta kan vara adressregister, försäljningsrapporter, orderinformation, skattehandlingar m.m.  

 P-4:

  Känsliga och konfidentiella data där ytterligare säkerhet krävs än klass 1 – 3. Exempel på detta är avtal, betalinformation, personuppgifter, sjukjournaler, personuppgifter, betalinformation m.m.  

 P-5:

  För hantering av fundamentalt känsliga data som t.ex. patent, strategisk och analytisk information, konstruktionsritningar/blue print etc.

 P-6:

  Data där det krävs extremt hög säkerhet. Exempel på detta kan vara politiska dokument, sjukhusdokument och annan extra känslig data.

 P-7:

  Hemligstämplad data, t.ex. militära dokument. 

 

Unfortunately no one is online but you can send us an email to kontakt@tingstad.se!

Quick links

Information